Felavatták Vaszary Kolos szobrát

2018. május 7. (hétfő)

Vaszary Kolos, egykori bíboros-hercegprímása tiszteletére avattak szobrot Keszthelyen

Vaszary Kolos, hazánk egykori bíboros-hercegprímása tiszteletére avattak szobrot pénteken Keszthelyen. Az alkotás a valamikori esztergomi érsek szülőháza előtt kapott helyet. A szoborral Keszthely régi álma vált valóra. Az ünnepségen részt vett Soltész Miklós államtitkár és Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.
Vaszary Kolos Keszthelyen született 1832-ben. Középiskoláit a városban végezte, majd Pannonhalmán hallgatott teológiát. 1856-ban szentelték pappá, 1885-ben pedig pannonhalmi főapáttá választották. Élete során nem csak egyházi, hanem történelmi szerepet is betöltött – hangsúlyozta a térség országgyűlési képviselője.

„Az egyházak, egyházaink jelentős vezetőinek valóban jelentős történelmi szerepe volt Magyarország életében, Magyarország felzárkóztatásában, fellendítésében, a nép és a nemzet emelkedésében jelentős szerepe volt az általuk alapított iskoláknak. Nem csak egyházi tevékenységüknek, hanem az oktatásnak, nevelésnek, és különösen példamutatásuk az egész országra hatással volt.” – mondta Manninger Jenő.

Ruzsics Ferenc, Keszthely polgármestere elmondta, Keszthelyen már többször is felmerült, hogy szobrot állítanak a város szülöttének. Most Keszthely Város Önkormányzata és a Bencés Diákszövetség Zala Megyei Szervezete jóvoltából avatták fel Farkas Ferenc alkotását. A polgármester az 1940-es Keszthely és Vidéke újságból idézett az ünnepségen.

„Legutóbb 1936-ban Reisch Imre városbíró kért és kapott engedélyt gyűjtésre a Vaszary szoborhoz. Tervet is csináltatott, költségvetést is készíttetett. Reisch Imre azonban korán sírba szállt, s így nem fejezhette be kegyeletes akcióját. A haláláig gyűjtött összeget a Keszthely Vidéki Takarékpénztárban helyezte el. Ez az összeg ma 768,26 pengőt tesz ki.” – emelte ki a polgármester.

Az ünnepségen Vaszary Kolos munkásságát Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja méltatta. Elhangzott, élete példaértékű mindenki számára, hiszen az MTA igazgató tagjaként és iskolaigazgatóként is működött, emellett kormányozta a bencés rendet és harcolt a magyar katolikusok érdekeiért is. Életében fontos szerepet játszott a jótékonykodás.

„Vaszary soha nem feledkezett meg arról, hogy a mezítlábas kisfiú honnan indult el. Nem felejti el azt a kis magyar várost, amelyben bölcsője ringott, imádkozni tanult, a tudomány alapismeretét és a szeplőtelen hazaszeretetet magába szívta.” – hívta fel a figyelmet az MTA rendes tagja.

Az ünnepségen részt vett Soltész Miklós, egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár. Kiemelte, Vaszary Kolos kiállt a nemzetért, a családért és az egyházért. Hozzátette, a közösségért való áldozatvállalás a jövő nemzedékeire is kihat majd.

„A társadalom részesei vagyunk, és abból részt is kell vállalnunk. Ez üzenet a mai korban is. Üzenet abban a tekintetben, hogy igenis az egyházak társadalmi szerepvállalása legyen a szociális ellátás, legyen a gyermekvédelem, legyen a köznevelés területén elengedhetetlen.” – fogalmazott az államtitkár.

Vaszary Kolos bíboros-hercegprímás szobrát Hortobágyi Cirill, Pannonhalma főapátja áldotta meg. Az ünnepséget megelőzően dr. Márfy Gyula, veszprémi érsek celebrált szentmisét Keszthely szülötte tiszteletére.

Regman Karola – Keszthelyi TV
http://tvkeszthely.hu/hirek/8749/felavattak-vaszary-kolos-szobrat/