Nagy értékű kincslelet

2019. április 16. (kedd)

Felbecsülhetetlen értékű kincsleletre bukkantak Keszthelyen

2019. | 04. | 16.

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
FELBECSÜLHETETLEN ÉRTÉKŰ KINCSLELETRE BUKKANTAK KESZTHELYEN

A közelmúltban egy 2776 db-os éremgyűjtemény és egy 24 tételből álló ékszer és emléktárgy kollekció került megőrzés céljából átadásra a Balatoni Múzeumnak. A nagy értékű kincsleletet egy neve elhallgatását kérő magánszemély találta Keszthelyen földmunkavégzés közben, melyet azonnal bejelentett a helyi jegyzőnek.

„A becsületes megtaláló talajrendezés közben lelt rá az öt darab, gondosan elzárt és elföldelt befőttes üvegbe rejtett, rendkívül jó állapotban fennmaradt leletre. A 2776 db-os éremgyűjtemény legkorábbi darabjai az ókori görög, illetve köztársaságkori Róma pénzei közül valók, a legkésőbbiek pedig a XX. század első évtizedeiből származnak. A gyűjtemény darabjai több mint 2 évezred numizmatikai anyagát szemléltetik. Különösen gazdag a római császárkori és a XVI-XIX. századi magyar numizmatikai anyag, ugyanakkor viszonylag kevesebb veret van a magyar középkorból, az Árpád-házi királyok korából. Látszik, hogy ez a lelet egy gyűjtemény, melynek tulajdonosa törekedett arra, hogy az elérhető korszakokban minden uralkodótól, verető hatóságtól legyen példány a birtokában, és a leggazdagabb képviselt korszakokban a címletek változatosságára is ügyelt. A XIX. századtól gyűjtőkörét kiterjesztette az európai országok numizmatikai anyagára is, sőt a gyűjtemény távol-keleti vereteket és különösen érdekes, a Szovjetunió legkorábbi éveiből származó pénzérméket is tartalmaz.” – mondta el Havasi Bálint, a Balatoni Múzeum igazgatója.

A kincslelet az érmeken kívül ékszer- és emléktárgyakat is tartalmaz, melyek vizsgálata alapján nagy valószínűséggel kijelenthető, hogy a gyűjteményt 1944. június 20-dika előtt, a keszthelyi zsidó lakosság deportálását megelőző hetekben rejthették el. Az ékszerek és emléktárgyak a keszthelyi Pollák családhoz köthetők: arany jelvény Pollák Ferenc felirattal, arany pecsétgyűrű „PF” monogrammal, arany férfi karikagyűrű „Teréz 1902 július 17” felirattal utalva Rosenberg Samu dr. körorvos és Pollák Teréz e napon köttetett házasságára.

1944. május 8-dikán rendelték el Keszthelyen a zsidó lakosság gettóba történő elkülönítését és június 20-dikán terelték a gettó lakóit a vasútállomásra. A deportálások előtt különösen kegyetlenül bántak velük az elrejtett értékek után nyomozók. A legtöbben bevallották eldugott értékeik rejtekhelyét, azonban biztosan akadt olyan is, aki magával vitte titkát a haláltáborba, ahonnan már sohasem tért vissza.

„Éppen 75 évvel ezen tragikus eseményeket követően – szinte mondhatni, hogy mesébe illő körülmények között – került elő egy ilyen eldugott, féltve elrejtett kincs. Az éremgyűjtemény láthatóan egy céltudatos éremgyűjtő tevékenység eredménye, míg az ékszerek, emléktárgyak egy család számára egykoron kedves emlékeket őriznek. A lelet tulajdonjogának tisztázása érdekében a város megtette a szükséges lépéseket, bejelentettük a Magyar Állam felé a kincstalálást, és a tulajdonviszonyok rendezéséig a műkincsek megfelelő tárolása érdekében a Balatoni Múzeumnak megőrzésre átadásra került a lelet. Szeretnénk e páratlan értékű és változatos éremgyűjteményt, amíg az a birtokunk van, a nagyközönségnek is bemutathatóvá tenni. A város számára erre a legalkalmasabb időpont június első hétvégéje, Keszthely Város Napja.” – mondta el Ruzsics Ferenc, Keszthely város polgármestere.