Fenntartható és otthonteremtést ösztönző

2014. július 27. (vasárnap)

Átfogó lakásgazdálkodási koncepció kidolgozását tervezi a keszthelyi önkormányzat az ingatlanállomány fenntartható kezelése, az ezzel kapcsolatos kintlévőségek csökkentése, valamint a városban letelepülni szándékozó fiatalok otthonteremtése érdekében.

Ruzsics Ferenc polgármester elmondta: közel 320 lakás céljára szolgáló ingatlan szerepel az önkormányzat vagyonkataszteri nyilvántartásában. Ezek többsége lakott, a jelenleg 40 üresen álló lakásnak pedig majd mindegyike a mostani állapotában bérbeadásra alkalmatlan. Az önkormányzati tulajdonú épületek nagy része meglehetősen leromlott állapotú, ráadásul a felújításra szoruló ingatlanok sokszor műemléki és helyi védettség alatt álló épületek, a felújítási munkák így jelentős kiadással járnának, az állapotjavítás elhúzódása pedig további állagromlással jár.

Néhány éve a képviselő-testület megteremtette a lehetőséget a költségelven és piaci alapon bérbe adott lakások bent lakó bérlők általi kedvezményes megvásárlására, ám ezzel viszonylag kevesen éltek.

Mindeközben csaknem százmillió forintra rúg a bérlők által felhalmozott tartozások összege, és ezek behajtása nagyon nehézkes. Különféle szociálpolitikai szempontok miatt kilakoltatásra a legritkább esetben kerül sor a felmondott bérlet esetében, így a tartozás tovább növekszik, az önkormányzat pedig nem jut hozzá az ingatlanhoz. A koncepció ezért célul tűzi ki egy olyan prevenciós rendszer kialakítását is, amely megakadályozza a lakbér- és a közüzemidíj-hátralék felhalmozódását.

– A szociális szempontok mellett bizonyos mértékig a profitorientált szemléletnek is meg kell jelennie az önkormányzati lakásgazdálkodásban, hiszen közvagyonról lévén szó jó gazda módjára kell bánnunk az ingatlanokkal – mondta el Ruzsics Ferenc. – A turisztikailag frekventált területeken található épületek esetében például a szociális rászorulti kör igényeinek kielégítése helyett a hasznosítással a fizetőképes keresletet kell megcéloznunk.

A városvezetés emellett minden eszközzel támogatni kívánja a helyi közösségek erősítését, generációk együttműködését, és a fiatalok helyben maradását, ide vonzását.
– Ennek érdekében szükségesnek tartom a családbarát környezet kialakítása és fenntartása mellett olyan otthonteremtő bérlakás-program indítását, mellyel a város segíthet a munkát kereső fiataloknak, és közvetve a szakképzett munkavállalókat kereső, foglalkoztató cégeknek, intézményeknek egyaránt – hangsúlyozta a polgármester.

A koncepció kidolgozása során az önkormányzat felül kívánja vizsgálni a bérbeadást szabályozó helyi rendeletet, különös tekintettel a bérlőkiválasztás módjára. Kiindulásképpen a lakások állapotáról komplex felmérés készül, a szükséges karbantartási munkák költségbecslésével kiegészítve. A koncepció tartalmazza majd a „Keszthely hazavár” otthonteremtési program feltételeit, és az adósságállomány csökkentését célzó terveket is.