Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása Keszthelyen

2023. március 10. (péntek)

Széchenyi Terv Plusz

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.3.1-21-ZA1-2022-00003

Projekt címe: Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása Keszthelyen

Kedvezményezett:
Konzorcium vezető: Keszthely Város Önkormányzata
Konzorciumi tag: Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft.

Támogatás összeg: 79 985 660 Ft

Támogatás intenzitás: 100 %

Projekt befejezése: 2024.12.31.

Megkezdődött a Keszthely Város Önkormányzata és a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. konzorciumában benyújtott, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 79,99 millió forint vissza nem térítendő támogatást elnyert „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása Keszthelyen” című projekt megvalósítása.
A „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” című felhívás keretében támogatott projekt célja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszhoz illeszkedő, közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiákon alapuló integrált területfejlesztést megvalósító Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS), a TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP), valamint további településfejlesztési stratégiai dokumentumok elkészítése Keszthely városára vonatkozóan. A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia az Európai Unió elvárásait figyelembe vevő dokumentum, mely a 2021-27-es programozási időszak forrásfelhasználásának feltétele.
A projekt során kidolgozásra kerül a városi zöldfelület kataszter, a város energiafelhasználásának átfogó energetikai felmérése, a városi zöld finanszírozási keretrendszer a városi zöld menetrend alapján. Elkészülnek a városüzemeltetési szolgáltatások és önkormányzati fenntartású közintézmények digitalizációjára irányuló elemzések, felmérések, és a digitális akcióterv. A projekt során a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia – a felhívás előírásainak megfelelően – a 2022. évi népszámlálás adatainak a rendelkezésre állását követően felülvizsgálatra kerül, melynek keretében a helyzetértékelés az aktuális KSH adatokkal frissül. Amennyiben szükséges a TVP is frissítésre, ill. szükség esetén átdolgozásra kerül.
Elkészül a város projektjeire, akcióterületeire és az FVS pénzügyi megvalósíthatóságára vonatkozó üzleti modell és üzleti terv. Ezen felül az FVS megvalósításába a TOP Plusz forráson kívül tervezett pénzügyi eszközök bevonására vonatkozó ex ante vizsgálat kerül kidolgozásra.

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

További információ kérhető:

Rodekné Hederics Erika
ügyvezető

Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft.

e-mail: varosfejlesztokft@keszthely.hu