Helikon Kastélymúzeum Keszthely épületegyüttesének és a keszthelyi Balaton partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejlesztés előkészítése

2022. december 5. (hétfő)
TOP

Sz2020

Kedvezményezett: Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Konzorciumi partner: Keszthely Város Önkormányzata
Projekt azonosító száma: TOP-1.5.1-20-2022-00039
Támogatás összeg: 64 693 167 Ft
Támogatás intenzitás: 100 %
Projekt kezdete: 2022.04.01
Projekt befejezése: 2023.12.31.

A pályázati forrásból Keszthely város közigazgatási területén három fő közlekedési csomópont és a Balaton part ivóvíz rendszerét érintő műszaki dokumentumok készülnek el, amely magában foglalja a jelenlegi és tervezett állapot bemutatását, műszaki leírását és kiviteli tervek elkészítését. Keszthely belvárosa és annak szerves részét képező Helikon Kastélymúzeum biztonságos összeköttetése a keszthelyi Balaton-parttal, kiemelkedően fontos turisztikai szempontú igénye a városnak és a múzeumnak egyaránt. A belvárosból a partra két nagyon forgalmas csomóponton keresztül tudnak a gépjárművel közlekedők eljutni. Az egyik csomópont a Lovassy utca – Apát utca kereszteződése, ahol a körforgalmú közlekedés megoldása jelentheti a biztonságos közlekedés megvalósítását. Ebben a csomópontban két tervezési helyszín található, a vasúti átjárótól délre és északra. A fejlesztés mindkét csomópont áttervezését tartalmazza. A másik fontos közlekedési útvonal a Madách utca, ahol egy kézi állítású sorompó biztosítja a vasút és közút kereszteződését. A csomópont biztonságos átépítése a másik fontos fejlesztési feladat, ennek tervezési munkarészeit szintén tartalmazza a projekt. A Balaton parton a közeljövőben várhatóan jelentősen meg fog emelkedni az ivóvízhasználat mértéke. A belváros ivóvíz ellátó rendszerének tehermentesítése érdekében szükséges egy olyan új, regionális ivóvíz vezeték kiépítése, amely biztosítani képes a megnövekvő igények fedezését. A tervezett projekt ennek a rendszernek az előkészítő műszaki dokumentációját is tartalmazza. Jelen projektszintű előkészítő pályázat megvalósítása hozzájárulna a 2021-2027 programozási időszak terület alapú támogatások ERFA típusú támogatásait érintő műszaki dokumentumok elkészítéséhez. A konzorciumban az elszámolható költségek megoszlása alapján történik a feladatok ellátása a Helikon Kastélymúzeum a projektmenedzsment tevékenységeket, míg Keszthely Város Önkormányzata az előkészítés és szakmai megvalósítás tevékenységeit végzi el.

Sajtóközlemény