Helyi adóktól a környezeti állapotig

2015. november 27. (péntek)

Közel kéttucatnyi előterjesztés került a képviselő-testület tagjai elé az önkormányzat novemberi soros ülésén.

Elsőként a helyi adókról szóló rendeletről tárgyaltak a városatyák, akik nem támogatták a Jobbik képviselőjének azon módosító javaslatát, miszerint növeljék az építményadó mértékét. A javaslattevő elképzelése szerint ez jelentős adóbevétel-növekedést jelenthetett volna. A bizottságok döntése értelmében a képviselők úgy fogalmaztak, hogy a változtatás elfogadása esetén a multinacionális vállalkozások kiskapukat keresnének, és még az is előfordulhatna, hogy adóbevétel-csökkenés lenne a dolog vége. A testület tíz igen és két nem szavazattal nem fogadta el a javaslatot.

Módosították ugyanakkor az idei költségvetési, illetve a Család- és Gyermekjóléti Központ feladatairól szóló rendeletet, majd tájékoztató hangzott el az önkormányzat idei harmadik negyedévi belső ellenőrzési tervének teljesítéséről. A napirend keretében megköszönték Szabó Béla precíz munkáját.

Ezt követően került a képviselők elé a város környezeti állapotáról szóló tájékoztató. E témakörben számos hozzászólásra került sor, felmerült egyebek között a Balaton-part állapota, a tó nádasainak helyzete, a hattyúk kezelése, a biomasszaüzem működése, a fényszennyezés, a szúnyogirtás, a Keszthelyi-hegység fáinak betegsége, vágása. Foglalkoztak a képviselők a szelektív hulladékgyűjtés problémáival, mondván: azokat mielőbb kezelni kell. A tájékoztatót egyhangúlag elfogadták.

A képviselők ezután megválasztották a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. új felügyelő bizottságát. A döntés alapján az eddigi három helyett öttagú (Gosztoláné Simon Csilla, Belákné dr. Soós Márta, Szák-Kocsis Andrea, Németh Miklós, Koloszár Zoltán) lesz a grémium, mely nem öt, hanem három éven át látja majd el feladatát.

A szünet után interpellációval folytatódott az ülés, a képviselő-testület Herold János beadványát tárgyalta egy zárt üléssel, valamint a közérdekű adatok weboldali elérhetőségével kapcsolatosan. A képviselő végül visszavonta a beadványát.

Az egyéb ügyek keretében többek között a GESZ gazdasági vezetői munkakörének ellátására írtak ki pályázatot, majd a város Esélyegyenlőségi Programját (2013-2017) vizsgálták felül a képviselők, akik ezután meghosszabbították a Magyar Kolping Szövetség feladat-ellátási szerződését, majd jóváhagyták a Balatoni Múzeum küldetésnyilatkozatát. Határoztak a DRV-vel csereerdősítésre vonatkozó szerződésről, majd tárgyaltak Keszthely egyes közterületeinek elnevezéséről. Döntöttek arról is, hogy pályázatot nyújtanak be a helyi önkormányzatok rendkívüli támogatására, majd a Szent Család templom orgonájának támogatása került napirendre. E témában meglehetősen hosszú vita alakult ki, nem a támogatás nyújtása, hanem annak egyéni képviselői keretből történő finanszírozhatósága kapcsán.