Hosszú évek óta most látni javulást a Balaton népességében

2021. április 30. (péntek)

A hosszú évek óta tartó népességfogyás után pozitív eredmények láthatóak a Balatonnál. Az országosan tapasztalható népességfogyás lassult és nőtt a tó menti települések lakossága a belföldi bevándorlásnak köszönhetően – derül ki a legújabb kutatásokból. A Balaton régió demográfiai helyzetét a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. vizsgálja éves szinten. A szakértők javaslatokat fogalmaznak meg a döntéshozóknak, hogy lehetne javítani a térség demográfiai helyzetét.

A Balaton térségében a népességfogyás hosszú évek óta fennáll. 2020-ban a Balaton térségében a halálozások száma meghaladta a 3500-at, míg a születésszám 2000 alatt volt. Egyre többen vannak az időskorúak a Balatonnál. A térségben jelenleg 100 fő 15 év alattira 185 időskorú, azaz 65 év feletti ember jut. Dombi Gábor kutató-elemző szerint az elöregedés a születésszám hosszú időn át tartó csökkenése mellett annak tudható be, hogy inkább idősek költöztek az elmúlt években a Balatonhoz.

Dombi Gábor szociológus, a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. kutató-elemzője: „Mind az ideiglenes, mind pedig az állandó vándorlási egyenleg hosszú időtávba pozitív a Balatonnál, viszont azok tudnak ide költözni a Balatonhoz, akik tehetősebbek, akik meg tudják vásárolni az itteni ingatlanárakat, amelyek az országos átlaghoz viszonyítva jóval magasabbak. Ez összességében a helyi társadalomnak az elöregedési mutatóit emeli. Ez egyfajta magyarázat arra, hogy a Balaton térségében miért lényegesen magasabb az elöregedésnek a mértéke, mint amilyen az országos, de egyébként országos vonatkozásokban is nagyon kedvezőtlenek ezek a mutatók.”

A balatoni tendencia az országosnál rosszabb, a magyar elöregedési mutató pedig az EU átlagánál valamivel magasabb. Dombi Gábor hangsúlyozta, az elöregedési adatokat egy idősoros pályán kell tanulmányozni. A szociológus rámutatott, újabb népességmegtartó beavatkozások nélkül 2062-re a Balaton térségében kiegyenlítődhet az eltartók és az eltartottak aránya.

„Ez egy nagyon nagy kihívás, hiszen minél több időskorú van, minél kevesebb aktív korú lesz, annál nagyobb terhet fog róni a társadalomra az inaktív társadalmi rétegeknek az eltartása” – tette hozzá Dombi Gábor.

A 180 tó környéki település lakossága nőtt, 2020-ban az állandó népesség száma a belföldi bevándorlásnak köszönhetően 271.282 főre emelkedett. A születésszám is emelkedett, de még nem olyan mértékben, hogy önmagában megfordítsa a népességfogyást. A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. kutatói szerint a 2020-as adatok pozitív tendenciát is mutatnak.

„Egyértelműen mutat pozitív tendenciát, de azt kell ehhez látnunk, hogy nagyon negatív szerkezetből haladunk egyfajta pozitív társadalmi demográfiai szerkezetváltozásnak az irányába. Látszanak ezek a folyamateredmények, amelyek egyrészt a születések számának az emelkedését hozzák, ha néznénk például a házasságkötések számát, ebben is egy emelkedést lehet látni. Országosan ugyanúgy, mint ahogy a Balaton térségében. Egy nagyon kedvezőtlen folyamat megfordulása zajlik és ahhoz, hogy ez időben is tartósan hatni tudjon, ki tudjon teljesedni, ahhoz még további évekre, vagy akár évtizedes időtávra is szükség van” – fejtette ki a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársa.

A szakemberek a kutatások alapján fogalmaznak meg javaslatokat a döntéshozóknak. Ezek közt szerepel például a fiatalokat helyben tartó ösztöndíjprogram, lakhatási- és munkahely-támogatás. Az erről szóló dokumentumot májusban tárgyalja a BFT.

A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. kutatási eredményei nyilvánosak, a Balaton Fejlesztési Tanács honlapján érhetőek el.

Hársfalvi Ákos – Keszthelyi TV

https://tvkeszthely.hu/hirek/8008-hosszu-evek-ota-most-latni-javulast-a-balaton-nepessegeben