Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár és Orbányosfa településeken

2021. február 28. (vasárnap)
EFOP

Sz2020
Kedvezményezett: Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft.
Konzorciumi partner: Goldmark Károly Művelődési Központ, KÖZ-ÉRT Egyesület, HANGYA Szociális és Szolgáltató Szövetkezet, Egyesített Szociális Intézmény, Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár és Orbányosfa települések
Projekt azonosító száma: EFOP-1.5.2-16-2017-00044
Támogatás összeg: 495.354.802 Ft
Támogatás intenzitás: 100 %
Projekt kezdete: 2018.03.01.
Projekt befejezése: 2021.02.28.

Célkitűzések kiemelten:

 • a közszolgáltatások bevezetésével és fejlesztésével komplex módon segítse a társadalmi felzárkózást, alapozva a valós helyi szükségletekre és igényekre, bevonva a helyi közösségek tagjait,
 • közösségfejlesztések támogatása a vidéki településeken, melynek célja a vidéki közösségek megerősítése, a vidéki népesség életminőségének javítása, az öngondoskodó élhető és életképes vidék megteremtése,
 • a munkaerő-kereslet és munkaerő-kínálat helyi szintű összehangolása,
 • a közösségi programok által a család modell morális és mentális erősítése, az elszigeteltség megszüntetése, a helyi közösség erősítése a lokális problémák megoldása céljából.

A projekt közvetlen célcsoportja különösen:

 • hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatalkorú lakosság, az idősek
 • a helyi közszolgáltatásban dolgozók,
 • nemzetiségek, etnikumok.
 • a projekt hatóterületén élő teljes lakosság
  • pályakezdők, álláskeresők,
 • a munkaadók és szakmai szervezeteik,
 • a megvalósításba bevont települések közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezők.

A projekt közvetett célcsoportja különösen:

 • a térség civil szervezetei,
 • a térség vállalkozói, vállalkozói érdekképviseleti szervezetei,
 • a térség közművelődési, kulturális intézményei,
 • a térségbe látogató turisták.

Szakmai tevékenységek

 • hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiacra jutását támogató programok, egyéni kompetenciák felmérése, számukra a munkaerőpiacon való aktív részvételhez az önálló életvitelre való felkészítést segítő tanácsadások és programok, az önfenntartó életmód népszerűsítése,
 • mentori tevékenység
 • formális és nem-formális képzések, fejlesztések, felkészítések lebonyolítása,
  • munkavállalást segítő szolgáltatások, tanácsadások, munkába történő beilleszkedési időszakban előforduló válsághelyzetekben és a munkahelyi konfliktusok feloldásában segítség nyújtása,
  • a lakosság egészségmegtartásának fejlesztését célzó közösségi egészségnevelési és egészségfejlesztési programok
  • közösségi fejlesztési programok helyi lakosok számára
  • fiatalok közösségépítése tevékenység csoporthoz tartozó programok
  • a helyi életminőség javítását célzó, és a célcsoport helyben maradását ösztönző programok
  • fiatalok helyben maradását ösztönző szolgáltatások/programok, pályaválasztási tanácsadások, workshopok
 • egyéni szolgáltatások, mentoring, coaching,
 • önkéntes központ létrehozása és működtetése.

Továbbá: családi napok, közös ünnepek, kulturális programok (folklór esték, adventi délutánok), helyi hagyományos rendezvények, valamint séták, túrák, kirándulások szervezése és lebonyolítása. A programok INGYENESEK!