I. Keszthelyi Város- és Térségfejlesztési Konferencia

2008. március 21. (péntek)

Ruzsics Ferenc polgármester kezdeményezésére Keszthely városa hagyományteremtő szándékkal konferenciát szervezett, amelynek célkitűzése a helyi adottságok, lehetőségek, esetleges gátlótényezők feltárása, a város és vidéke kapcsolatának erősítése, valamint a különböző szakmai együttgondolkodás, amely elősegítené a perspektivikus fejlesztéseket a térségben.

A tervek szerint évente ismétlődő konferencia a Nyugat-Dunántúl és a Balaton fejlesztéspolitikai szereplői közti eszmecsere egyik fórumává válik, lehetőséget teremtve ezzel a Keszthely-Hévízi Kistérség elképzelésének bemutatására, a fejlesztéspolitika irányítói és végrehajtói közti partneri párbeszédre.

Dr. Molnár Csaba, a Nyugat-dunántúli Regionális Tanács elnöke előadásában kiemelte, az NFT I.-ben foglalt projektek maradéktalanul teljesültek.

Horváth Jácint, a Nyugat-dunántúli Regionális Felügyelő Ügynökség képviseletében vett részt a konferencián. Előadásában a gazdaságfejlesztésre helyezte a hangsúlyt, majd ismertette a Balaton kiemelt szerepét a Nyugat-dunántúli Operatív Programban.

Dr. Molnár Gábor, a Balaton Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. ügyvezetője prezentációjában a Balaton régió fejlesztési tervét vázolta a 2007-2013 közti időszakban, míg Manninger Jenő, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke a Regionális Operatív Program megyére vonatkozó fejlesztéseiről beszélt, külön kitérve a falvak, kisvárosok szerepére, valamint az agrár-és vidékfejlesztési tervre.

Ruzsics Ferenc, Keszthely polgármestere előadásában kiemelte a város értékőrző, kulturális jellegét, és lehetséges kitörési pontjait, úgymint a Festetics-örökséget, a Balaton szerepét az idegenforgalomban, a Pannon Egyetem Georgikon Kar magas szintű kutató munkájának eredményét, amely helyi szinten hasznosítható a város és a régió érdekében.

Bubla Zoltán, a Keszthely-Hévízi Kistérség projektmenedzsere Keszthely „zászlós hajó” projektjeit ismertette, bemutatva a város történeti áttekintésén túl a népesedés alakulását és a rendszerváltás óta eltelt 16 évben megvalósult terveket a városfejlesztés terén. Külön kitért a világörökség–program keretén belül az épített és természeti értékekre, kiemelve az Egyetem, a Festetics-kastély, a hévízi Szent András Gyógyfürdőkórház, a Szendrey-telep és a Majormúzeum fontosságát.

Huszti Levente, a Kistérség irodavezetője előadásában felhívta a figyelmet, hogy a Keszthely-Hévízi Kistérség a Nyugat-Dunántúli régón belül szerencsés helyzetben van, hiszen ez a térség az egyik legfejlettebb mind közül. Ismertette a nyugat-balatoni régió eddig elért eredményeit, a biobrikett program sikerességét, a Leader-pályázatot, valamint a Kistérségi Foglalkoztatási Paktumot.

Hévíz város képviseletében Vértes Árpád polgármester és Klie Zoltán főépítész a városban történt fejlesztésekről beszélt: a tófürdő beruházásairól, a buszpályaudvar kiépítéséről és a terveikben szereplő idősek otthona létrehozásáról.

Zalaapáti polgármestere, Vincze Tibor a településen tervezett Zalavölgye-Kis-Balaton kerékpárút megépítéséről, a térségben egyedülálló agro-öko-és látványpiac létrehozásáról, illetve a Zalai Zamatok címkével ellátott térségi termékekben rejlő marketing-lehetőségekről tartott előadást.

Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere a Regionális Operatív program pályázatait emelte ki prezentációjában, amelynek keretén belül csapadékvíz-elvezetési rendszer kiépítésére és sportcsarnok megépítésére kerül sor. A tervek között szerepel a Szabadtéri Színpad beruházása, a Nagymezőn történő látogató- és kirándulóközpont projektje, a Kőszínház és lovascentrum létrehozása.

Dr. Dublecz Károly a Georgikon Kar dékánja az egyetemek közti partneri együttműködési megállapodást hangsúlyozta, majd rátért a tervezett projektekre. A Bioinnovációs Kutatóközpont és az Akkreditált Laboratóriumi Hálózat létrehozása, láprekonstrukciós bemutatóközpont Hévízen, alternatív energia (biomassza és biogáz) üzem létrehozása, szennyvíz- és szennyvíziszap kezelés – mind szerepel az Egyetem tervei között. A Festetics-örökség részeként skanzen, őshonos állatfajok bemutatása, lovarda, lovasállomás megépítésére is sor kerülhet.

Dr. Czoma László a Kastély terveiről, jövőbeli elképzeléseinek látványterveit mutatta be, többek között a fenékpusztai római erőd és erődkapu tervezett rekonstrukcióját.

Palkó Lajos a Fly-Balaton sármelléki repülőtér marketingigazgatója az utasforgalom növekedéséről beszélt. 2007-ben 140.000 fős utaslétszám a tervezett.