Ifjúsági központ nyílik Keszthelyen

2009. május 6. (szerda)

Május második hetében kezdi meg működését a „MENTOR” ifjúsági szolgáltató iroda és közösségi központ Keszthelyen. Az iroda létrehozására és működtetésére a Társadalmi Megújulás Operatív Program 100 százalékos támogatású pályázatán 20 millió forintot nyert az önkormányzat.

A projekt vezetője és munkatársai május 6-án tartották programismertető és projektindító megbeszélésüket, melyen bemutatták az iroda szakmai programját és fő célkitűzéseit. A rendezvény résztvevőit Ruzsics Ferenc polgármester köszöntötte a városháza dísztermében.

A projekt időtartama a megkötött támogatási szerződés szerint két év, de legalább további öt évig működik még a központ, mely a közösségi szerepén túl hatékony segítséggel is kíván szolgálni a szociálisan nehéz helyzetben lévő fiataloknak. Ruzsics Ferenc köszöntőjében elmondta, hogy a város kiemelten fontos tekinti, hogy a felnövekvő generáció boldogulását támogassa, élhető alternatívát kínáljon a fiataloknak, és legyen egy olyan hely számukra, ahol szakemberek segítenek nekik felmerülő kérdéseikben. Felhívta a figyelmet arra, hogy az iroda célcsoportjának számító hátrányos helyzetű fiatalok száma ijesztően nagy, ezért is fontos, hogy szervezett segítség álljon rendelkezésükre és életük „egyenesbe kerüljön”. A projekt vezetője, Papp Gábor bemutatta az iroda munkatársait; a szakmai vezetőn kívül ifjúsági jogász, pedagógus, pszichopedagógus és személyiségfejlesztő szakemberek segítik majd a munkát. A rendezvényen részt vett több olyan intézmény és szervezet képviselője is, amelyek a kezdetekben hozzájárulhatnak az iroda megismertetéséhez, később pedig kölcsönösen segíthetik egymás munkáját.

A tervek szerint a Mentor iroda összefogója, szervezője lesz a keszthelyi ifjúsági munkának: biztosítja a helyet, ahová a fiatalok minden kötelezettség nélkül bármikor bemehetnek és a problémájuk megoldásában segítséget kaphatnak. Keszthely lakosságának egyötöde, csaknem négyezer fő 15 és 29 év közötti fiatal, és a keszthelyi középiskolákba további ezeregyszáz fiatal jár be más településekről. A rendszerváltás óta megszűntek azok az ifjúsági szervezetek és klubok, amelyek a fiatalok szórakozási lehetőségein túl bizonyos közösségi kompetenciák fejlesztésére is hivatottak voltak. A városban sem ifjúsági klub, sem az ifjúságot célirányosan összefogó, rendszeresen működő civil szervezet nem tevékenykedik. Nagy szükség van ifjúságvédelmi és más szakemberek segítségére is az olyan fontos feladatok ellátásában, mint a hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációjának támogatása, iskolai előmenetelük és pályaválasztásuk segítése és társas-szociális kapcsolataik bővítése. Az iskoláskort már elhagyó fiatalok számára a munkahelykereséssel és munkakultúrával, vagy éppen saját életük aktív irányításával kapcsolatos ismeretek, készségek megszerzése is kiemelt fontosságú. Ennek érdekében az iroda munkatársai jogi-ifjúságjogi és életvezetési segítségnyújtást, valamint továbbtanulási és munkaerő-piaci tanácsadást is biztosítanak a hozzájuk fordulóknak. Számos intézmény és partnerszervezet csatlakozott a munkához; többen a projektindító rendezvényen írták alá az együttműködési szándéknyilatkozatot. Emellett kortárs segítőkből álló rendszer kiépítését is tervezik a központ munkatársai.

A keszthelyi önkormányzat biztosította a Mentor iroda kialakítására alkalmas helyiséget a Mártírok úti volt Juventus étterem alatt. Jelenleg a felújítási munkálatok folynak, várhatóan jövő héten már fogadhatja az érdeklődőket az iroda.