Illegális hulladéklerakóhely felszámolása kezdődött meg Keszthelyen

2021. február 22. (hétfő)

Illegális hulladéklerakóhely felszámolása kezdődött meg Keszthelyen

Keszthely Város Önkormányzata 7.000.000.- forint pályázati támogatást nyert a város területén található illegális hulladéklerakóhely felszámolására. A Belügyminisztérium, mint Támogató a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt I. ütemének keretében Keszthely város tulajdonában lévő 063/4 hrsz-ú kivett közforgalom elől el nem zárt magánút területén felhalmozott jogellenesen lerakott hulladék felszámolására nyújtott vissza nem térítendő támogatást.

A mentesítésre kerülő ingatlan Keszthely, Külső Zsidi utat Gyenesdiás Faludy utcájával összekötő út mintegy 800 folyóméter hosszú és több mint 12.000 m2 nagyságú, szerepét tekintve mezőgazdasági területek megközelítését szolgálja.

A városi északi részén található területen több száz köbméter nem veszélyes hulladék került illegálisan kihelyezésre. A sikeres pályázat keretében a terület megtisztítására 100%-os támogatást nyert Keszthely Város Önkormányzata.

Jelentős mennyiségű lomhulladék, gumiabroncs, építési törmelék összegyűjtése és elszállítása tud megvalósulni a projekt keretében.

A támogatás segítségével a hulladék szelektált összegyűjtése, elszállítása és hulladékkezelési engedéllyel rendelkező kezelő részére történő átadása, ártalmatlanítása valósul meg.

A terület hulladék-mentesítését az önkormányzati tulajdonú, helyi tapasztalatokkal rendelkező Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft., valamint egyéb szolgáltató végzi.

A terület megtisztítása 2021. február 28-ig megvalósul.

Az illegális hulladéklerakás ismétlődése miatt műtárgyak kerülnek kihelyezésre az út két végére.

A projekt a Belügyminisztérium „Tisztítsuk meg az Országot!” I. ütem támogatásával valósul meg.