Ingyenes B+R parkoló kialakítása a keszthelyi városközpont forgalomcsillapítása érdekében

2021. november 15. (hétfő)
TOP

Sz2020

Kedvezményezett: Keszthely Város Önkormányzata
Projekt azonosító száma: TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00006
Támogatás összeg: 129 818 000 Ft
Támogatás intenzitás: 100 %
Projekt befejezése: 2021.11.15.

A projekt célja a fenntartható városi mobilitás és a károsanyagkibocsátás-csökkentés előmozdítása érdekében kerékpárosbarát fejlesztések megvalósítása Keszthely város két, a kerékpáros infrastruktúra szempontjából eddig hiányosságokkal küzdő területén. Az első beavatkozási helyszín a belváros előterében a Georgikon és Bercsényi Miklós utcai csomópont környéke, ahol egy ingyenes, 62 gépkocsi- és 60 kerékpárférőhelyes belvárosi B+R parkoló, valamint a parkolót a belváros meglevő kerékpárforgalmi hálózatába bekapcsoló kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása valósul meg. Második helyszínén az eddig a kerékpáros hálózatba be nem kapcsolt nyugati városrész kerékpárosbarát közlekedési feltételeit megteremtve a Stromfeld Aurél utcán, annak teljes hosszában, valamint a városrész kelet-nyugat irányú tengelyét alkotó Vaszary Kolos utcában folytatólagosan nyugati irányban egészen a Pipacs utcai kereszteződésig, keleti irányban a Japán-Magyar Életfa Iskoláig kerékpárút kerül kijelölésre, bekapcsolva ezzel a város egyik fontos oktatási-nevelési intézményét a kerékpáros közlekedési hálózatba.

A fenti fejlesztések eredményeként a nyugati városrész kerékpáros összeköttetése a belvárossal biztosítottá válik, javítva ezzel a város kerékpárút-hálózati ellátottságát. A projekt a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedés eredményeként ténylegesen hozzájárul az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a széndioxid-kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi és települési környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez.

A PROJEKT SZAKMAI-MŰSZAKI TARTALMA:

Teljes település vagy településrész közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével:

A tevékenység keretében a városban két helyszínen eddig hiányzó kerékpárút hálózati elemek kerülnek kialakításra: egyrészt a Georgikon utca északi oldalán, amely a jelen pályázat B komponense keretében kiépítésre kerülő B+R parkoló kerékpáros forgalmát hivatott bekapcsolni a belváros felé irányuló meglévő kerékpárút hálózatba. A másik helyszín az eddig a kerékpáros hálózatba be nem kapcsolt nyugati városrész, amelynek kerékpárosbaráttá alakítása érdekében a Stromfeld Aurél utcán, annak teljes hosszában, valamint a városrész kelet-nyugati irányú tengelyét alkotó Vaszary Kolos utcában folytatólagosan nyugati irányban egészen a Pipacs utcai kereszteződésig, keleti irányban a Japán-Magyar Életfa Iskoláig kerékpáros nyomvonal kerül kijelölésre, bekapcsolva ezzel a város egyik fontos oktatási-nevelési intézményét a kerékpáros közlekedési hálózatba. A kiépítésre és kijelölésre kerülő kerékpárutak tervezett hossza 870 m. Az építésre kerülő kerékpárút pályaszerkezete aszfalt felületű, kerti szegély megtámasztással elválasztás nélküli. Az új építésű kerékpárútszakaszok mellett ahol szükséges a kijelöléssel, burkolati felfestéssel megvalósuló kerékpárforgalmi sáv esetében a meglevő burkolat is felújításra kerül átfedéssel, 2-4 cm közötti kiegyenlítő réteggel, 3 cm kopóréteggel.
A tervezett kerékpáros nyomvonal (útburkolaton vezetett kétoldali nyitott kerékpársáv) önkormányzati úton halad, meglévő közút burkolatát felhasználva kerül meghatározásra. Az utak burkolatszélessége a Stromfeld utcán 5,0 – 6,5 m (helyi sebességcsökkentő szűkítésekkel), a Vaszary Kolos utca 6,0 – 6,5 m-es (vízelvezetés az északi oldalon útárokkal, a déli részén kiemelt szegélyes, zárt csatornás). A kerékpársáv javasolt szélessége mindkét útvonalon 1,25 – 1,25 m.
A pályázat keretében kiépítésre, ill. kijelölésre kerülő kerékpárutak a város kerékpárút hálózati vérkeringésébe az alábbiak szerint kapcsolódnak: A B+R parkolótól induló, a Georgikon utca északi oldalán kiépítésre kerülő kerékpárút szakasz a Pipacs utca – Kossuth utca meglevő kerékpárútra csatlakozik a Georgikon utca – Pál utcai kereszteződésben a gyalogos átkelő mellett kijelölt
csomóponti átvezetéssel. A fenti csatlakozás megteremtésével kerékpárral közvetlenül elérhetővé válik a belváros a Georgikon utcai kerékpár út – Kossuth u. sétáló utcai szakaszán keresztül a Fő térig.
A Fő tértől kijelölt kerékpárútvonalon és kiépített kerékpárúton tovább haladva az Erzsébet Királyné útján át elérhető a Balaton bringakörút. A nyugati városrészben a Stromfeld Aurél utcán és a Vaszary Kolos utcában kijelölésre kerülő kerékpárút szintén a Georgikon utcai meglevő kerékpárútra biztosít ráhordást. Az újonnan kiépítésre és kijelölésre kerülő kerékpárutakról a Georgikon utcai kerékpárúti
csatlakozással elérhetővé válik a Festetics-kastély (és a szintén egy TOP pályázat keretében tervezett északi iparterületeket is feltáró Csapás úti kerékpárúttal kapcsolatot biztosító) K2 jelű kerékpár túraút északi ága is. Mindemellett az újonnan kiépítésre és kijelölésre kerülő kerékpárutak a Georgikon utcai meglevő kerékpárúton Ny-i irányban kapcsolattal rendelkeznek a Keszthelyt Hévízzel összekötő
kerékpár túraúttal is. A fentiek alapján elmondható, hogy a pályázat keretében tervezett kerékpárutak szervesen illeszkednek a város kerékpárút hálózatába, közvetlen összeköttetést biztosítva mind a belváros, mind a Kastély és az attól észak-északkeleti irányban elterülő ipari-vállalkozói övezet irányába. A beruházás így hozzájárul a belváros településrész közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakításához.
A beruházás két megvalósítási helyszínnel rendelkezik: az egyik a Georgikon utca a Georgikon – Bercsényi Miklós utcai csomóponttól kezdődően keleti irányban. A parkoló bejáratáig új kerékpáros útszakasz létesül, azt követően a kiszélesített úton haladnak a kerékpárosok. A beruházás ennek megfelelően tartalmazza a kerékpárút építését, valamint kerékpárforgalmi sávok kijelölését. A másik
helyszín a nyugati városrész, ahol a Stromfeld Aurél utcán, annak teljes hosszában, valamint a városrész kelet-nyugati irányú tengelyét alkotó Vaszary Kolos utcában folytatólagosan Ny-i irányban egészen a Pipacs utcai kereszteződésig, keleti irányban a Japán-Magyar Életfa Iskoláig kerékpárút kerül kijelölésre, bekapcsolva ezzel a város egyik fontos oktatási-nevelési intézményét a kerékpáros közlekedési hálózatba. A kerékpárút vonalán, ill. a kerékpáros hálózaton több, nagyobb létszámot foglalkoztató cég, intézmény is elérhetővé válik. Az új kijelöléssel a lakótelepi belső utak is kapcsolódnak a kerékpárút-hálózathoz, így a nyugati városrész, ennek keretében a lakóparki területek, valamint a jelentős népsűrűséggel rendelkező Vaszary lakótelep is kerékpárosbaráttá válik.

Forgalomcsillapítás a fenntartható települési közlekedés, valamint az élhetőbb városi, települési környezet megteremtése érdekében:

A megépítésre kerülő B+R parkolóban kétirányú forgalmi rend mellett 62 db személygépkocsi és 60 db kerékpár elhelyezését tervezzük, bővítési lehetőséggel. A parkolóállások mérete min. 2,5 x 5,0 m. A fák mellett kiemelt szegély készül, az itteni parkolók családi méretűek lesznek. A parkoló közúti kapcsolatát biztosító közlekedő sáv 6,0 m, a ki-és bejáratnál és kerékpártárolók előtt 7,0 m-re szélesítve készül. A parkoló építésnél elhelyezésre kerülnek a szükséges jelzőtáblák (elsőbbségadás kötelező, várakozóhely, előjelzése és kiegészítő tábla, behajtani tilos, mozgáskorlátozott várakozóhely, gyalog- és kerékpárút (közös) és vége) és felfestések, valamint kiépítésre kerül a parkoló közvilágítási rendszere. A B+R parkolót a Bercsényi utcáról és a Georgikon utcán nyugatról érkezők kis kerülővel, a 2012/2 hrsz. előtti parkolón át tudják használni (ugyanis a jelzőlámpás csomóponttól a Vak Bottyán utcáig záróvonal van a balra kanyarodónak).

Kerékpárosbarát kiegészítő infrastrukturális elemek fejlesztése:

A beruházási elem részeként kerékpártámaszok, kerékpárparkolók, egyéb kiegészítők és B+R kerékpártárolók építésére, beszerzésére, elhelyezésére kerül sor térfigyelő kamerarendszer telepítésével. Beépítésre kerül 4 db fedett kerékpártároló előre gyártott, modul rendszerű, kétoldalas, tetővel, oldalvédelemmel ellátva, előre gyártott térkő burkolattal. Emellett beszerzésre és telepítésre kerül 10 egység kerékpártároló zárható bikebox (sisak, tartozék, ruha, egyéb felszerelés tárolására is alkalmas), előre gyártott térkő burkolattal. Telepítésre kerül egy szervizhely a kisebb javítások elvégzésére, melynek részei: alaptesthez rögzített állvány, masszív pumpa, szerszámok acélsodronnyal. Az önkiszolgáló szerviz térkőburkolaton kerül elhelyezésre. A kerékpárosokat piktogramok, jelzőtáblák vezetik a tárolóhelyhez. A biztonság megfelelő védelme érdekében térfigyelő kamerarendszer is kiépítésre kerül. A kerékpáros létesítmények és a parkoló fizikai védelme érdekében a parkoló déli határán új kerítés készül trapézbordával merevített tűzi
horganyzott táblás kerítésrendszerrel, kétszárnyú kapuval. A régi kerítésszakasz az új bejárati rész módosításához igazodva bontásra, a meglévővel azonos jellemzőkkel újjáépítésre kerül.

A támogatható tevékenységek megvalósításához szükséges infrastrukturális munkák, csapadékvíz-elvezetés kiépítése, átépítése, forgalomtechnikai tevékenységek, műtárgyépítés és felújítás, komplex terület-előkészítési munkák:

A tervezett B+R parkoló vízelvezetésére zárt csapadékcsatornát terveztünk, 50/50 cm-es víznyelőkkel. A tervezett építés meglévő, üzemelő műtárgyat nem érint. (Használaton kívüli szennyvízgyűjtő (részben visszatöltött), gépkocsi mosó a szükséges mértékig visszabontásra kerül. A parkoló olajjal szennyeződhető csapadékvizének kezelésére olajfogó, olajleválasztó kerül beépítésre, ezt követően
vezethető a közcsatornába. A tervezési területen több meglévő közmű- és csatlakozó vezeték található, így a DRV Zrt. üzemeltetésében lévő elosztó vízvezeték, gravitációs szennyvíz közcsatorna, az E.ON Gázhálózati Zrt. üzemeltetésében lévő középnyomású gázvezeték, az E.ON-Áramhálózata Zrt. üzemeltetésében: elektromos hálózat (1 kV-os légvezeték, 20 és 1 kV-os földkábelek, távközlési
alépítmény és földkábel – Magyar Telekom ZRt. kezelésben. Ezek szükség esetén részben kiváltásra, részben utólagos védelembe helyezésre kerülnek, ahol szükséges, megtörténik a fedlapok szintbe helyezése is.

Zöldterület-építési, átalakítási munkák a fenti tevékenységek helyrajzi számain az infrastrukturális beavatkozások közvetlen környezetében, vagy a fenntartható városi, települési közlekedés környezetének a megteremtéséhez:

A parkoló funkció elválasztása részben kerítéssel, részben fa-sövénysorral (további 32 db) tervezett. Az értékes fák megvédésére törekszünk, a parkoló északi részén (később) sétányokkal „átmenetet” képezve illetve kapcsolódva a kastélyparkkal. Kivágás (tuskókiemeléssel) csak indokolt esetben történhet, pótlásukról a parkolóhelyek árnyékolása érdekében gondoskodni kell. Tervezzük továbbá a parkolóban 8 db új, előnevelt fa telepítését.

Letölthető dokumentumok:

C típusú tábla

Záró sajtóközlemény

Sajtómegjelenések:

2020.03.30. Keszthelyi TelevízióB+R parkoló épül Keszthelyen
2020.05.27. Zalai HírlapKeszthely fejlődik! Ütem szerint halad az ingyenes B+R parkoló kialakítása
2020.07.17. Keszthely TelevízióÁtadták a B+R parkolót
2020.07.18. Zalai HírlapÚj közlekedési szemléletet is szeretnének meghonosítani Keszthelyen
2020.07.18. hirbalaton.huKeszthelyen ingyenesen használható B+R parkolót adtak át
2020.07.20. csodalatosbalaton.huIngyenes B+R parkoló nyílt Keszthely belvárosában, a Festetics-kastélynál
2020.07.20. Magyar NemzetÁtadták a keszthelyi B+R parkolót
2020.07.20. likebalaton.huB+R parkoló Keszthelyen! De mit is jelent ez?
2020.07.23. Nyugat-Balatoni SzuperinfóIngyenes parkoló épült Keszthelyen
2020.08.14. Balatoni KrónikaÚj parkolót adtak át Keszthelyen