Ingyenes étkeztetés az ovikban

2015. augusztus 28. (péntek)

Az óvodák kapui nyáron sem zárnak be, kisebb létszámmal ugyan, de üzemelnek. Szeptember 1-jétől azonban indul az új nevelési év, amikor már a kiscsoportosok is csatlakoznak társaikhoz. Az idén százharminc új ovis érkezik Keszthely hat óvodájába.

Újdonság, hogy a gyerekek jelentős hányada már ingyenes étkezésben részesülhet, megjelent ugyanis az a törvénymódosítás, aminek köszönhetően a rászorultak támogatást kaphatnak. Nem csak egészségügyi és családi okok indokolhatják a jogosultságot. A jövedelmi körülmények is lehetővé teszik a kedvezmény igénybevételét.

Szabóné Lancz Anna óvodavezető hozzátette: többek között azok a jogosultak, akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének százharminc százalékát. Ebben az évben ez 89.408 Ft.

Beindult az óvodákban az életpályamodell. Ennek egyik elemenként a tanfelügyelet öt évente egyszer minősíti az óvodapedagógust. Ez a szakmai munka fejlődését segíti elő. Megadott kritériumok szerint jelentkezhetnek erre az érintettek.

A gyerekek fejlődéséhez nem csak az önfeledt játék szükséges. Az őket körülvevő körülmények is fontosak, így a nyáron az intézményekben a rendszeres felújítás is lezajlott. A szülők tájékoztatása a tudnivalókról már a nyár elején megtörtént, így a csaknem hatszázötven óvodás rendben kezdheti a nevelési évet. A létszám a tavalyi évhez képest nem változik. A tagóvodákban átlag huszonnégy-huszonhét fős csoportok indulnak.

Az ingyenes étkezés igénybevételéhez szükséges www.tvkeszthely.hu)