Ismét papszentelés volt Keszthelyen

2022. június 22. (szerda)

Papszentelés volt Keszthelyen. A gyenesdiási Tüttő Ágostont és Solymos Andrást szentelte áldozópappá a veszprémi érsek. A Kis Szent Teréz Bazilikában rendezett szertartást követő szentmisén Márfi Gyula nyugalmazott érsek koncelebrált. Mindkét jelölt az ő ideje alatt jelentkezett a Boldog Gizella Szemináriumba.

A főegyházmegye papságának felvezetésével lépett be a két szentelendő pap, Márfi Gyula nyugalmazott érsek és Udvardy György érsek a Kis Szent Teréz Bazilikába.A zsúfolásig telt templom is jelezte, nagy ünnep ez a híveknek. Az elmúlt 19 évben csak egy alkalommal volt papszentelés Keszthelyen.

„Vigyázzatok magatokra és a nyájra” Pál apostol figyelmeztetésével fogalmazta meg a főegyházmegye két új papjának feladatát Udvardy György érsek.

„Annyira szeret benneteket az Atya, hogy Jézusban rátok bízza az Ő Egyházát. Rátok bízza azt a közösséget, akihez majd küldetést kaptok. Rátok bízza, hogy éltessétek, hogy a reményt életben tartsátok, békességet, bátorságot, jövőt adjatok a rátok bízottaknak” – fogalmazott a főpásztor.

Tüttő Ágoston a Diási Havas Boldogasszony templomban kezdett ministrálni kisiskolásként. Az evangéliumok és szentleckék olvasásakor ébredt rá, hogy ő is hasonló akar lenni Krisztushoz. 2016-ban érettségi után adta be jelentkezését az akkori érseknek, Márfi Gyulának a szemináriumra. A felszentelt pap szerint érdemes elindulni ezen az úton, mert az Istennek szentelt idő soha nem vész kárba.

„Nekem is vannak ismerőseim, elkezdték a szemináriumot, vagy elküldték őket vagy maguktól mentek el, de az az Istennek adott idő az így is, úgy is gyümölcsöző lesz, akármi lesz a vége, hiszen azért vagyunk itt a világon, hogy megismerjük Istent és mindnyájan életszentségre vagyunk hivatva és az a legfontosabb, hogy mindnyájan életszentségre törekedjünk. Kinek szerzetesség, papság, család…úgyhogy ha életszentségre törekszünk, akkor megtaláljuk azt, hogy mire is hív minket a Jóisten” – nyilatkozta az újonnan szentelt áldozópap.

Solymos András 30 évesen ment be a szemináriumba, nyolc év mérnöki munka után döntött a papi hivatás mellett. 2 éves veszprémi és 3 éves római teológiai tanulmányai végeztével lett diakónus és most pedig felszentelt pap. A jelöltek ígéretet tettek feladataik hűséges vállalásáról, a Mindenszentek litániája alatt pedig arcra borultak.

„Igazából nekem, elmondhatom, már csak le kellett feküdnöm a földre, leborulnom az úr elé és átadni magam ennek az élménynek. Az első, amit érzetem: a nyugalom. Én úgy gondolom, hogy az öröm az majd a szolgálatban fog kiteljesedni az embereknél. Itt is…a legmegrendítőbb élmény a szentáldozáskor, hogy odajött egy olyan gyerkőc, akit én készítettem fel elsőáldozásra az iskolai év során. Ott már érezhető volt, hogy igen, ez ad igazi örömöt, a szolgálat, Jézus Krisztus nevében az emberek között” – mondta a Hévízen szolgáló áldozópap.

A felszentelt új papokra a beöltöztető lelkipásztor ráadta a stólát és a miseruhát, majd a főpásztor megkente kezeiket krizmával. Végül átadta részükre szolgálatuk eszközeit a paténát és a kelyhet, majd a szentelés lezárásaként békecsókot váltott velük. A szertartás folytatásában a felszentelt áldozópapok együtt mutatták be a szentmisét a főpásztorral.

Hársfalvi Ákos – Keszthelyi TV

https://tvkeszthely.hu/hirek/9270-ismet-papszenteles-volt-keszthelyen