Megkezdődött a Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozása

2015. január 22. (csütörtök)

2015. január 14-én vette kezdetét Keszthely Város Önkormányzata Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozása, mely során a 2015-2020. közötti időszak fejlesztési koncepciói kerülnek meghatározásra.

Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002
„Nyugat-Dunántúli Operatív Program – Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása

Megkezdődött Keszthely Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata

Keszthely 2007-ben készítette el Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (IVS), amely a 2007-2014-es Európai Uniós programozási időszak fejlesztési elképzeléseit ölelte fel. Az azóta eltelt 8 év azonban mind a gazdasági, mind a társadalmi környezetben jelentős változásokat hozott nemcsak a város, hanem az ország és az Unió életében is.

Mindezek hatására Keszthely Város Önkormányzata a Belügyminisztérium támogatásával úgy határozott, hogy 2015 I. félévében felülvizsgálja a korábban elkészült stratégiát. A tervezés során a lakossággal, a civil és gazdasági szereplőkkel együttműködve, szakértők bevonásával, széles körű párbeszéd során kerül meghatározásra és kidolgozásra Keszthely 2014-2020-ra szóló Integrált Településfejlesztési Stratégiája.

A tervezés során

  • sorra kell venni a megoldatlan problémákat és az azokra adható válaszokat,
  • meg kell keresni azokat a kitörési pontokat, amelyek lehetőségeket jelentenek a Keszthelyen élők, dolgozók és vállalkozók életének, működési feltételeinek javítására;
  • mindehhez pedig azonosítani kell azokat a veszélyeket, amelyek a lehetőségek kiaknázásának útjában állnak.

Ahhoz, hogy olyan jövőkép és stratégia készüljön el, amely az itt élők, itt dolgozók számára tényleges előnyöket biztosít, Keszthely Város Önkormányzata mind a tervezés, mind a későbbi megvalósítás során számít a helyi közösségek aktív együttműködésére. Az előretekintéshez, a hosszú távú tervezéshez tehát kérjük az Önök támogatását, és kérjük, hogy véleményüket és észrevételeiket osszák meg velünk. Ezt a tudást hatalmas értéknek tekintjük, és szeretnénk figyelembe venni Keszthely jövőjének megformálásához.

Legyen olyan Keszthely, mint amilyennek szeretnénk!

Az eredményes közös munka reményében előre is köszönöm a segítségüket.

Ruzsics Ferenc
polgármester