Januári testületi döntések

2013. január 31. (csütörtök)

Ruzsics Ferenc polgármester távollétében a januári soros testületi ülést Pálinkás Róbert alpolgármester vezette.

Pályázat kiírásáról határozott a testület a Goldmark Károly Művelődési Központ intézményvezetői munkakörére; a jelenlegi igazgató öt évre szóló megbízatása idén június 30-án jár le.

Nem hoztak végleges döntést a képviselők az egészségügyi alapellátási szerződések felülvizsgálatával kapcsolatosan. Az elfogadott határozat értelmében a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szerződések megkötése előtt állásfoglalást kér az önkormányzat az Országos Alapellátási Intézettől, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyért felelős államtitkárságától a működtetéshez szükséges önkormányzati vállalásokat illetően.

A város a pályázatban rögzített határidőig vállalta a Mentor ifjúsági iroda fenntartását, a további működtetésről a költségvetési rendelet megalkotása után dönt majd a testület.

Mint ismeretes, az állam részben átvállalja az önkormányzatok adósságállományát, a megállapodás megkötéséhez a képviselőtestület határozata szükséges. A keszthelyi önkormányzat részére megállapított adósságátvállalás alapmértéke 50 százalék, de a pontos százalékos mértékről az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter február 28-áig hoz döntést. Az ezzel kapcsolatos tárgyalások már folynak, a megállapodás megkötése legkésőbb június 28-áig várható.

Az állami és önkormányzati feladatmegosztásból adódóan az egyes érintett intézményeknek otthont adó ingatlanokra vagyonhasználati szerződéseket köt az önkormányzat. Az általános iskolák és a zeneiskola épülete a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ ingyenes használatába kerül, és a központ látja el a továbbiakban VSZK épületének vagyonkezelését is. Szintén vagyonkezelői szerződés megkötésére kerül sor az önkormányzat és a MNV Zrt. között a Balatoni Múzeum tekintetében, illetve a járási hivatalnak otthont adó Kossuth u. 42. szám alatti épületet illetően a Zala Megyei Kormányhivatallal.

Zárt ülésen született döntés a 2012. évi sportolói kitüntetések odaítéléséről.

A testületi ülést követően a képviselők munkaértekezleten tárgyaltak az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről, melyet várhatóan februárban fogadnak majd el.