Januári testületi döntések

2012. január 27. (péntek)

Tizenhat napirendi pontot tárgyalt meg a keszthelyi önkormányzat az idei év első soros – ám szám szerint már harmadik – testület ülésén.

Tavaly októberi határozata értelmében a képviselőtestület felkérte a VÜZ Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a januári soros ülésre terjessze elő – a közelmúltban lezajlott átvilágítás megállapításaihoz illeszkedően – a társaság ingatlangazdálkodási koncepcióját, intézkedési tervet a parkolási részleg eredményének javítására, valamint további szervezeti racionalizálást tartalmazó javaslatot. Az elkészített tájékoztatót és intézkedési tervet a testület a társasághoz kirendelt pénzügyi biztos kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglaltan fogadta el.

Előterjesztés került a képviselők elé a tavaly óta önkormányzati tulajdonú HEMO hasznosításáról. A tájékoztató megállapította, hogy az ingyenes tulajdonba adás feltételei teljesültek, az önkormányzat eleget tesz a megállapodásban vállalt kötelezettségeinek: a Bethlen Gábor Nyugdíjas Klub térítésmentesen használhatja az irodát és a klubhelyiséget, az emeleti termeket pedig alkalmi jelleggel keszthelyi civil szervezetek, néptáncosok, és oktatási intézmények jelképes bérleti díjért vehetik igénybe. Az épület állagmegóvása érdekében a Gazdasági Ellátó Szervezet felújíttatta a tetőt, és a Mentor Iroda elhelyezésének céljával elkészült a földszinti étterem felújítása is.

Két emléktábla állításáról tárgyaltak a képviselők. Hozzájárultak, hogy a Vajda János Öregdiákok Egyesülete a gimnázium nyugati homlokzatára márványtáblát helyezzen el az iskolaépületet, és több jelentős keszthelyi műemléket (köztük a régi városházát, illetve a Hullám és Balaton szállót) is tervező Schadl János építész-tanár emléke előtt tisztelegve. A táblát a gimnázium fennállásának 240 éves évfordulójára márciusban rendezendő ünnepség részeként tervezik felavatni.
Polgármesteri ajánlásra egy Bem József tiszteletére állítandó emléktábláról is tárgyalt a testület. A tábornokról elnevezett utca elején álló, Fő tér 4. számú ház falára tervezett tábla méltó állomása lehetne az 1848/49-es forradalom szabadságharc előestéjén szokásos fáklyás felvonulásnak, továbbá erősíthetné Keszthely lengyel testvérvárosi és más partnerkapcsolati kötődését is. A képviselőtestület az ötletet elviekben támogatta, de az emléktábla elkészíttetéséhez szükséges összeg biztosításáról egyelőre nem rendelkezett.

Jogszabályi változások, illetve az ÁFA mértékének módosulása miatt volt szükséges a szociális ellátásokról szóló, a hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezését szabályozó, illetve a házasságkötés és élettársi kapcsolat engedélyezéséről szóló önkormányzati rendeletek módosítása.

Zárt ülésen döntött a képviselőtestület a 2011. évi sportolói kitüntetések odaítéléséről; a díjazottak a február végi városi sportgálán ünnepélyes keretek közt vehetik át az elismerést.