Januári testületi döntések

2009. január 30. (péntek)

A keszthelyi képviselő-testület januári soros ülésén határozott arról, hogy átalakítja a város hulladékkezelési rendeletét. Áprilistól lehetőségük lesz a lakosoknak a biológiailag lebomló hulladék szelektív gyűjtésére is, és ezzel csökkenthetik a fizetendő szemétszállítási díjat. Az új rendelet 2009. április 1-jével lép hatályba.

Az önkormányzat a Helikon Kastélymúzeum kérelmére helyi védettségűvé nyilvánította az egykori honvédségi laktanya területét, mely a Vadászati Múzeum épületének is helyet ad. Az intézkedés biztosítékot jelent arra, hogy az egykori Festetics kastélypark teljes szépségében megújulhasson.

Meghatározta a testület az Egry József Általános Iskola vezetői megbízatására kiírandó pályázat tartalmát. Az igazgató teendőket jelenleg – megbízottként – Földesi Judit látja el.

Harmadik fordulóban tárgyalta a testület a város játszótereinek korszerűsítéséről szóló előterjesztést. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium rendelete alapján az önkormányzatok kötelesek a játszótereiket az Európai Uniós szabványok szerint átépíteni, ellenkező esetben pedig elbontani. A szükséges munkák elvégzésére az önkormányzat vállalkozási szerződést köt a Keszthelyi Városüzemeltető Kft-vel. A jelenleg nyilvántartott 19 közterületi játszótér közül 15 korszerűsítése hitelfelvétellel valósulhat meg, a Balaton-parti felújítása pályázati segítséggel, a várkerti játszótéré a Fő tér rekonstrukció kapcsán valósul majd meg, kettő pedig megszűnik.

Két intézményi integrációt tartalmazó előterjesztést is tárgyalt a képviselő-testület. Első esetben megvizsgálták a Gyermekkönyvtár átköltözetésének lehetőségét a Városi Könyvtár Zeppelin téri épületébe, ám ezt sem szakmai, sem fizikai okokból nem találták megvalósíthatónak. A városi és a gyermekkönyvtár eddig is egy költségvetési szerv keretein belül működött, és a határozat értelmében továbbra is külön épületben végzik majd a munkájukat. A másik intézmény, amelyet megvizsgált a testület, a Sportiroda volt, melynek két legfontosabb feladata a városi sportlétesítmények kezelése, valamint sportszervezési feladatok, különös tekintettel a diákolimpiákra. A határozat értelmében a Sportiroda továbbra is részben önálló költségvetési szervként működik majd, azonban a jelenlegi 5 helyett 3 fővel, és új helyen: a Kossuth u. 42. szám alatti iroda helyett a városháza épületében. Így a hivatal ifjúsági és sportreferensével is hatékonyabban tud a Sportiroda vezetője együttműködni és kölcsönösen segíthetik egymás munkáját.

Az Észak-Zalai TISZK Nonprofit Kft. kérelmére hozzájárult az önkormányzat a cég társasági szerződésének módosításához, mely a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetnél való regisztráció miatt vált szükségessé.

Együttműködési és támogatási megállapodás megkötéséről döntöttek a képviselők a tavaly megalakult Keszthelyi Turisztikai Egyesülettel a város idegenforgalmi marketing feladatainak ellátása és fejlesztése érdekében, valamint elfogadták az egyesület által készített, 2009. évre vonatkozó turisztikai marketing cselekvési tervet.

Lemondott elővásárlási jogáról az önkormányzat a Balatoni Hajózási Zrt. részvényeivel kapcsolatosan, így Balatonvilágos és Fonyód önkormányzatának részvényeit Siófok vásárolhatja meg. Keszthelynek jelenleg 12%-os részesedése van a vállalatban.