Júniusi testületi döntések

2009. június 26. (péntek)

A nyári szünet előtti soros ülésén a keszthelyi képviselőtestület több önkormányzati rendelet módosításáról hozott döntést, ezek legtöbbjére az általános forgalmi adó mértékének július 1-jei módosulása miatt volt szükség. Az ÁFA 20-ról 25%-ra történő növekedése érinti a gyermekintézményekben fizetendő napi étkezési térítési díjakat, a tömegközlekedés és a hulladékkezelési díjait, valamint a temetési helyek megváltására és a parkolásra vonatkozó díjakat.

További rendeletmódosításokra is sor került az ülésen. A városi lakosság, illetve az itt üdülő vendégek nyugodt pihenése érdekében átalakította az önkormányzat a környezetvédelemről szóló rendeletét: a módosított jogszabály korlátozza a nagy zajjal járó tevékenységeket a jellemzően pihenéssel töltött időszakokban. A környezetvédelmi felügyelőség véleményezését követően este 8 órától hétköznap reggel 7, szombaton 9 óráig, szombaton 13 és 16 óra között, valamint vasár- és ünnepnapokon egész nap tilos lesz minden olyan zajjal járó építési, szerelési tevékenység és motoros vagy elektromos gép használata, mely a szomszédok nyugalmának megzavarására alkalmas. A tilalom nem vonatkozik a közcélú hibaelhárítás végzésére, valamint a hulladékszállításra.

Másodjára került a képviselők elé a köztisztaságról szóló rendelet változtatása, melyben a köztéri dohányzás visszaszorítását kívánták szabályozni. A módosított rendelet értelmében jövő évtől tilos lesz a dohányzás az oktatási-nevelési, egészségügyi, sport és kulturális intézmények, egyházi épületek és közhivatalok előtt, valamint játszótereken és azok közvetlen közelében. Kivételt képeznek a tilalom alól a vendéglátóipari előkertek, és a városi rendezvényeken a kijelölt területek.

Tavaly nem változott, így 2009-ben is még az előző évinek megfelelő idegenforgalmi adó fizetendő a keszthelyi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák után. Most azonban a 2010-es évre vonatkozóan kis mértékben megemelte az önkormányzat az adó mértékét a jelenlegi 360 forintról 385 forintra.

Tájékoztatókat vizsgált meg és fogadott el a képviselőtestület a városban működő szociális szolgáltatások ellátásáról, így a Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány, a Kolping Támogató Szolgálat és a Filemon Támogató Szolgálat tevékenységéről, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által üzemeltetett Gondviselés Háza működéséről.

Jóváhagyta a testület a Sporttanács által a városban megtartandó sportrendezvényekre megítélt támogatásokat. Eszerint összesen csaknem 1,4 millió forintos hozzájárulást biztosít az önkormányzat tizenhét keszthelyi sportesemény megrendezéséhez.

Egészségügyi és szociális munkacsoport létrehozásáról döntöttek továbbá a képviselők, melynek fontos feladata lesz az ágazat pályázati forrásszerzésének elősegítése, az ilyen jellegű feladatokat ellátó intézmények munkájának összehangolása, együttműködésének elősegítése. A nyolctagú munkacsoportban együtt dolgoznak majd a városi szociális és egészségügyi intézmények vezetői, önkormányzati képviselők és hivatali dolgozók.

Határoztak a képviselők a keszthelyi VSZK infrastrukturális fejlesztését célzó pályázat második fordulóra történő benyújtásáról. Az első fordulón sikeresen túljutott projekt várhatóan 200 millió forintos támogatással valósulhat meg az intézményben.

Beszámolót vizsgált továbbá a testület a 2008. évi adózási tapasztalatokról, módosította az önkormányzat 2009. évi költségvetését, döntést hozott üresen álló bérlakások hasznosításáról és meghatározta második félévre vonatkozó munkatervét.
Pályázati határidők és egyéb ügyek miatt július közepén várhatóan rendkívüli ülés összehívására kerül sor.

(Fotó: Keszthelyi TV)