Júniusi testületi döntések

2014. június 30. (hétfő)

Számba vette a helyi adókból származó bevételeket és több ingatlan ügyében is döntést hozott a keszthelyi képviselő-testület. A júniusi soros ülésen tájékoztatást kaptak a képviselők a Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány 2013. évi működéséről és a Keszthelyi Települési Értéktár eddigi tevékenységéről is.

A képviselő-testület minden évben megvizsgálja az előző év adózási tapasztalatait, hiszen több mint 1 milliárd forintos tétellel a város büdzséjének legnagyobb bevétele a helyi adókból származik. Habár a 2013. évi előirányzat 109 százalékban teljesült, a tavaly befizetett helyi adók mértéke elmaradt a 2012-es évhez képest. A visszaesés betudható egyfelől a központi jogszabályi változásoknak (2013. január 1-jétől a gépjárműadó bevétel csupán 40 százaléka marad a helyi önkormányzat költségvetésében), másrészt az adófizetési készség csökkenésének.
Az önkormányzat felé évek óta jelentős adótartozások állnak fenn, melyek behajtása kiemelt feladata a hivatal munkatársainak. Az adózók befizetései, adóbevallási morálja jelentősen romlott, azonban a nehézségek ellenére az Adócsoport fokozott ellenőrzési tevékenységének, hatékonyabb munkavégzésének köszönhetően az adóhátralékokat az elmúlt évben közel 20 millió forinttal sikerült csökkenteni.

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok ügyében több döntést is hoztak a képviselők. Az idegenforgalom és a belvárosi kereskedelem fellendítése érdekében, hosszabb ideje üresen álló helyiségek hasznosítása céljából további kedvezmények megállapítását határozta el a testület. Így a Kossuth utca 45. szám alatti épületben a korábbi Hír-SAT és Erste Bank székhelyét vendéglátó egységként, míg a Kossuth Lajos utca 5. szám alatti helyiséget üzletként adja bérbe az önkormányzat.

Keszthely Város Önkormányzata tulajdonában közel 320 lakóingatlan áll. Az ülésen döntés született arról is, hogy a város felülvizsgálja az ezzel kapcsolatos vagyongazdálkodását és a jövőben lakásgazdálkodási koncepciót alkot annak érdekében, hogy hosszú távon gazdaságosan üzemeltethető és fenntartható bérlakás-rendszert működtessen.

A városatyák elfogadták a képviselő-testület 2014. második félévi munkatervét, melyben ez év végéig meghatározták az ülések időpontjait és tárgyalandó napirendjeit.

Tartalmas beszámoló került a képviselők elé a Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány elmúlt évi tevékenységéről. A nappali melegedőként és népkonyhaként üzemelő intézmény több elképzelést is felvázolt jövőbeni működésükkel kapcsolatban. Többek között felmerült az éjjeli menedék megvalósításának ötlete, de ezt sem az alapítvány kuratóriuma, sem a képviselők többsége nem támogatja.

Hozzájárulását adta a testület II. Rákóczi Ferenc szobrának elhelyezéséhez a róla elnevezett téren azzal, hogy a Túri Török Tibor által készített mellszobor hatósági engedélyeztetése és a felmerülő költségek rendezése a kezdeményező Keszthelyi Nemzeti Kör és a Balaton Fesztivál Alapítvány feladata.

Számos javaslat érkezett az idén megalakult Települési Értéktár Bizottsághoz, amelyekre figyelemmel több más épített, természeti és kulturális örökség mellett része lesz a Keszthelyi Települési Értéktárnak például dr. Bakonyi Károly szőlőnemesítő életműve, a Reischl-féle Sörház, a Georgikon Kar Sárgulási ünnepsége, valamint a Fenyves-allé és fenéki úti gesztenye-fasor is.