Júniusi testületi döntések

2012. június 28. (csütörtök)

Két iskolaigazgatói kinevezésről, a háziorvosi ügyeleti szerződésekről, több rendeletmódosításról és a közbeszerzési szabályzat változtatásáról is döntött a keszthelyi képviselőtestület júniusi soros ülésén.

Keszthely város jelképeinek és nevének használatáról új, egységes szerkezetű rendeletet alkotott az önkormányzat a korábbi, többször módosított jogszabály helyett. A rendelet kitér a címer, a zászló, a turisztikai logók valamint a szlogen használatára, valamint rendelkezik arról, hogy ezek milyen díjtételek mellett alkalmazhatók. A jelképek felhasználását kérelmezni kell, erre a polgármester adhat engedélyt. A szabályozás célja, hogy megakadályozza a – mostanában sajnálatos módon elszaporodó – jogtalan felhasználást és előnytelen megjelenéseket, hiszen alapvető érdek, hogy a város jelképével megjelölt tárgy, rendezvény vagy kiadvány minden esetben Keszthely jó hírét szolgálja.

Emelkedtek a sírhelymegváltás és a ravatalozóbérlés díjai a temetők rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításával: ezentúl elkülönül az első alkalommal történő és az ismételt sírhelymegváltás díja, az elsőt magasabb összegben állapította meg a testület.

Beszámolót tárgyaltak meg a képviselők a tavalyi év keszthelyi adózási tapasztalatairól. Ebből megállapítható, hogy az adóbevételek összege mintegy 24 millió forinttal nőtt az előző évihez képest, így a költségvetésben szereplő előirányzat túlteljesült. Az építményadóból, kommunális adóból és helyi iparűzési adóból befolyt összeg növekedett, míg az idegenforgalmi és a gépjárműadó bevétele csökkentést mutatott a 2010. évhez képest.

Módosította közbeszerzési szabályzatát az önkormányzat; a változások a közbeszerzési törvény időközbeni módosításához, valamint az annak végrehajtását szabályozó rendeletek előírásaihoz igazodnak.

Az ügyeleti díjak tekintetében az önkormányzat és a háziorvosok között kialakult jogvita miatt az önkormányzat – élve a szerződésben biztosított rendes felmondás jogával – 2012. június 30-ával 6 hónapos felmondási idővel döntött az orvosokkal kötött feladat-ellátási szerződések felmondásáról, és egyúttal az ügyelet ellátására közbeszerzési eljárás lefolytatását határozta el. Az önkormányzat kiemelten fontosnak tartja, hogy az egészségügyi ellátás zavartalanul biztosított legyen a városban, ezért folytatódnak a tárgyalások a háziorvosokkal.

Zárt ülésen iskolaigazgatói kinevezésekről is döntött a testület: újabb öt évre bízták meg az igazgatói teendők ellátásával Fisli Istvánt, a keszthelyi VSZK, valamint a Bánhidai Tamást, a Festetics György Zeneiskola eddigi vezetőjét.

Tárgyaltak a képviselők továbbá arról, hogy a VÜZ Nonprofit Kft. pályázati támogatással kívánja megvalósítani a jelenleg veszteségesen működő távhővezeték-rendszerének rekonstrukcióját. Az önkormányzat szintén pályázati támogatás igénybevételével tervezi korszerűsíteni több intézményének épületét az energetikai hatékonyságnövelés szem előtt tartásával. A munkához az előzetes felmérések már megtörténtek, most az építési engedélyezési és kiviteli tervek elkészíttetéséről döntött a testület.