Júniusi testületi döntések

2013. június 27. (csütörtök)

Adózási tapasztalatokról, a főtéri piacról, valamint hulladékkezelési kérdésekről is tárgyalt júniusi soros ülésén a keszthelyi képviselő-testület. Ruzsics Ferenc polgármester távollétében az ülést Pálinkás Róbert alpolgármester vezette.

Új rendeletet alkotott az önkormányzat a településkép védelmére. Ennek értelmében a polgármesternek ezentúl jogában áll engedélyezés előtt véleményezni, és ezzel akár megakadályozni a tájidegen, városképbe nem illő épületek építését. A rendelet megalkotására törvénymódosítás teremtett lehetőséget. Az eddigi szabályozás szerint sem a települési főépítész, sem a tervtanács véleménye alapján nem lehetett szakmailag kifogásolható építésügyi eljárásokat, építkezéseket megakadályozni, ha azok az építésügyi előírásoknak egyébként megfeleltek.

Az Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal főépítészének záró szakmai véleményét követően végre elfogadhatta a testület Keszthely város új, módosított helyi építési szabályzatát.

Módosították a képviselők a vásárokról és piacokról szóló önkormányzati rendeletet, árusítási helyszínként bevonva a városi piac területéhez csatolt, újonnan megvásárolt két telket, valamint szabályozva a főtéri élelmiszer, bio-, virág,- és kézműves piac működését.

A gazdálkodó szervezetekre vonatkozóan módosították a képviselők az önkormányzat hulladékkezelésről szóló rendeletét; a jogszabály egyértelművé teszi, hogy az érintett szervezetek a közszolgáltatási szerződést kizárólag a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft-vel köthetik meg a rendeletben foglalt edényméretekre.

Áttekintették a képviselők a 2012. évi adózási tapasztalatokról szóló tájékoztatót. A beszámolóból kitűnik, hogy tavaly az adóbevételek összege több mint 40 millió forinttal nőtt az előző évhez viszonyítva, valamint a teljesítés aránya is javult. Az idegenforgalmi, iparűzési és építményadóból származó bevétel nőtt, a kommunális és a gépjárműadó bevétele viszont csökkent a 2011-es adatokhoz viszonyítva. Bár az adózók adófizetése, bevallási morálja az előző évhez képest javult, a kivetett, de be nem fizetett adók összege még így is csaknem 28 millió forinttal emelkedett tavaly, így összesen mintegy 267 millió forint adóhátralékot tart nyilván az önkormányzat.

Az Alapellátási Intézet vezetői pozíciójára újabb öt évre az eddigi igazgatót, Pápai Bernadettet választotta a testület. Azután döntöttek így a képviselők, hogy megtárgyalták az intézmény elmúlt ötévi tevékenységéről szóló beszámolót.

Jóváhagyták a képviselők, hogy a keszthelyi bölcsőde nyári nyitva tartása három hétre, július 1-jétől 19-ig szüneteljen. Ez idő alatt a Gazdasági Ellátó Szervezet munkatársai elvégzik az intézményben a tisztasági festést, felújítják a terasz burkolatát, és a szükséges nagytakarításra is sor kerülhet.

Az önkormányzat döntése alapján a VÜZ Kft. a közeljövőben 270 millió forintos összköltséggel, saját gazdálkodásán belül, szakaszos kivitelezéssel megkezdi a város távhő-hálózatának energia-hatékonysági rekonstrukcióját, és a kapcsolódó energetikai korszerűsítéseket.