Kabalafigura-pályázat

2017. november 9. (csütörtök)

Kabalafigura-pályázat
KESZTHELY KABALA – avagy álmodd meg Keszthely kedvencét!

A beérkezett pályaművek közül kerül kiválasztásra Keszthely város „hivatalos” kabalafigurája, mellyel a település jelképeként találkozhatnak majd a gyerekek.

A pályázat tárgya:
Pályamunka Keszthely város kabalafigurájára: A pályázónak javaslatot kell tennie a kabalafigura képi, vizuális megjelenésére (számítógépes grafika és kézi rajz egyaránt benyújtható), valamint a kabalafigura nevére.

Pályázók köre:
A pályázaton bárki részt vehet!
minden pályázó kizárólag egy pályázattal indulhat, ezen belül az általa tervezett kabalafiguráját mindenki maximum 3 darab, saját maga által készített rajzzal vagy grafikával nevezheti.

A pályázat feltételei:

• a pályaművek legyenek könnyen felhasználhatók (többféle méretben, anyagon, felületen és színben kivitelezhető legyen);
• a kabalafigura színes és fekete-fehér változatban egyaránt használható legyen;
• a pályázók a kabalafigura és neve felhasználási jogait átadják a pályázat kiírójának, és vállalják, hogy azok felhasználásával kapcsolatosan további igényeket nem támasztanak;
• a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályamunkákon – a pályamunkák lényegét nem érintő – módosításokat hajtson végre;
• a pályázat kiírója fenntartja továbbá a jogot, hogy a kabalafigurák esetében a figurára vonatkozó rajzot és a figura nevére vonatkozó névjavaslatot elválassza egymástól, és akár más-más pályamunkákhoz tartozó rajzot és nevet párosítson össze.

A benyújtás határideje:
2017. november 30. (csütörtök) 10.00

Benyújtás feltételei:
A jelentkezők a pályázati anyagot postán és e-mailben is eljuttathatják. Postai jelentkezés esetén a pdf vagy jpg formátumú alkotásokat CD adathordozón Keszthely város polgármestere részére a 8360 Keszthely, Fő tér 1. címre, míg az elektronikus levélben küldött pályázati anyagokat a marketing@keszthely.hu e-mail címre lehet beküldeni.
A beküldött pályaművek hátoldalán, illetve az e-mailben kérjük feltüntetni a gyermek nevét, óvodája/iskolája nevét, korosztályát, törvényes képviselő nevét, e-mail címét és telefonszámát.

A pályázat elbírálása:
A pályázatot kiíró Keszthely Város Önkormányzata titokban tartja a pályázók személyes adatait, így minden egyes kabalafigura szerzője ismeretlen marad az eredményhirdetésig a nagyközönség és a zsűri előtt is. A pályázat kiírója a bírálat eredményéről a pályázókat értesíti.

Minden résztvevő elismerésben részesül, a nyertesek értékes ajándékokat kapnak.