Képviselő-testületi döntések

2008. november 27. (csütörtök)

A képviselő-testület novemberi soros ülésének megnyitását követően, napirend előtt került sor az önkormányzat által alapított „Keszthely Város Szociális Ellátásáért” díj átadására. A kitüntetést Sebestyén Péternének ítélte oda a testület, aki a Vöröskereszt helyi szervezetének vezetőjeként éveken át aktívan részt vett a város szociális problémáinak kezelésében.

A képviselő-testület novemberi soros ülésének megnyitását követően, napirend előtt került sor az önkormányzat által alapított „Keszthely Város Szociális Ellátásáért” díj átadására. A kitüntetést Sebestyén Péternének ítélte oda a testület, aki a Vöröskereszt helyi szervezetének vezetőjeként éveken át aktívan részt vett a város szociális problémáinak kezelésében.

Első fordulóban tárgyalta a képviselő-testület a 2009. évi költségvetés koncepcióját. A központi költségvetésből származó bevételek nagymértékű csökkenése az önkormányzatot nehéz helyzet elé állítja büdzséjének összeállításánál. A kormányzati bizonytalanság tovább nehezíti az önkormányzati költségvetés tervezését. A kötelezően ellátandó feladatokra járó állami normatíva további jelentős csökkentése, valamint az energiaárak és egyéb költségek folyamatos emelkedése az intézményfenntartó önkormányzatot az ideinél is nehezebb helyzetbe hozza. Emellett Keszthely városa továbbra is szándékozik biztosítani azokat az önként vállalt feladatait, amelyek kiérdemelt rangjához hozzájárulnak. Az előző évhez hasonló kiadásokkal számolva a város költségvetési hiányának főösszege több, mint kétmilliárd forint (2 milliárd 95 millió). A jelenlegi koncepció a tervezési munka első részeredménye, melynek fő célja az igények felmérése volt; az ezt követő tárgyalások során kell az egyensúlyi helyzetet megteremteni a jelenleg 7 milliárd 762 millió forintos kiadási és 5 milliárd 666 millió forintos bevételi főösszeg között.

Egyhangúlag megszavazták a képviselők, hogy december 1-jétől december 24-éig – a teljes adventi időszakra – ingyenessé teszik a parkolást a város egész területén. A már tavaly is sikeres intézkedéssel a városvezetés célja a városközpont forgalmának növelése, ezzel a belvárosi üzletek kereskedelmi forgalmának élénkítése.

A tavalyi évhez hasonlóan a Zala Volán Zrt-nek az önkormányzat 2,5 millió forint működési és 2 millió forint fejlesztési támogatást nyújt. A képviselők mindössze 6%-os viteldíj-emelésről is határoztak, és felhatalmazták a polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson a Zala Volán vezetőivel a helyi közlekedés racionalizálásáról.

Döntött az önkormányzat arról is, hogy több intézményében bevezeti a kompetencia-alapú oktatást, ennek érdekében pályázatot nyújt be a Társadalmi Megújulás Operatív Program kiírására. A 100%-os támogatást nyújtó pályázat társprogramja annak, melyen 223 millió forintos, infrastruktúra-fejlesztésre fordítandó támogatási igénnyel a Keszthelyi VSZK is részt vett.

A mozi hasznosításának témáját is részletesen megtárgyalták a képviselők, és támogatták azt az elképzelést, hogy az épület kulturális és sportrendezvények megtartására alkalmas, a Vajda János Gimnázium tornaterem-igényét is kielégítő intézményként működjön. Az átalakítás költségeit a Zala Megyei Önkormányzat, mint a gimnázium fenntartója viselné. A megállapodás részleteinek kidolgozása folyamatban van.

Két üresen álló helyiségének bérleti jogára pályázatot ír ki a Városi Kórház a testület döntése értelmében, valamint pályázati eljárást indít el szükséges nőgyógyászati és sterilizáló műszerek beszerzésére.

Beszámolót fogadott el a testület a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás működéséről és második félévben végzett tevékenységéről. Keszthely város környezeti állapotáról szóló tájékoztatót is tárgyaltak a képviselők és elfogadták az intézkedési tervet a 2009. évi turisztikai szezonra való felkészülésről.