Kész a Büdösárok záportározó

2011. április 21. (csütörtök)

Elkészült a keszthelyi Zámor térség csapadékvíz-elvezetését biztosító záportározó rendszer felújítása, mely a Balaton vízminőségének javítását is szolgálja. A beruházásra több mint 116 millió forint uniós támogatást nyert Keszthely városa.

Az építés határidőre elkészült, hamarosan lezárul az egyéves projekt, melynek keretében a Zámor városrészben csaknem öthektáros területen oldotta meg az önkormányzat a csapadékvíz biztonságos elvezetését, tárolását és tisztítását. A tározó megépítésére a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kötelezte a várost, a pályázati támogatás nélkül tehát teljes mértékben önerőből kellett volna fizetni a több mint 136 millió forintos beruházást.

Az összegyűlt csapadékvizet a város központi részéből a Szent Imre árkon és a Keszthelyi övárkon keresztül a Büdösárok vezeti el a Balatonba. A fejlesztés során az árkokat kiszélesítették, megfelelő burkolatokkal látták el, az egyes szakaszokon egyedi átereszeket építettek be, a beruházásban érintett utcák árkait kitisztították, felújították a kijáratokat, a hidakat és korlátokat újraépítették. A Büdösárok torkolatánál megépült az új ülepítő tározó, mely megfelelő kapacitással rendelkezik, hogy nagyobb esőzések és hóolvadás esetén is – melyek korábban időszakos elöntéseket okoztak a területen – biztosítsa a csapadékvíz összegyűjtését. A lefolyási viszonyok javításán túl az új tározó működésével hatékonyabbá válik a víz tisztítása, nem kerül annyi szennyezőanyag a Balatonba, és csökken a foszforterhelés is. Mindez nagymértékben elősegíti a tó vízminőségének, ökológiai állapotának javítását.

Nézze meg galériánkat!

A fejlesztés összhangban van Keszthely települési környezetvédelmi programja célkitűzéseivel, valamint az integrált városfejlesztési stratégia tervezett fejlesztéseivel is.
A kivitelezési munkálatok a keszthelyi Horváth-Ép Közmű-, Út- és Mélyépítő Kft. végezte, a Veszprémber Zrt műszaki ellenőri irányítása és felügyelete mellett.

A projektet lezáró programként április 20-án rendezte meg a város a beruházás ünnepélyes átadását, a fejlesztés hasznát közvetlenül is élvező zámori lakosság részvételével.

Kapcsolódó hírek:
Belterületi vízrendezés, környezetvédelmi fejlesztések
Záportározó épül és medreket újítanak fel
Olcsóbb hulladékszállítás, hatékonyabb zöldterület-gazdálkodás
Megszüntetnek egy illegális szemétlerakót