Kész a keszthelyi költségvetés

2013. február 14. (csütörtök)

A testület soron kívüli ülésén a képviselők kilenc igen, egy nem és egy tartózkodás mellett elfogadták a város idei évi költségvetését.

Az idei költségvetés megalkotása különbözött az eddig megszokottól, január elsejétől ugyanis jelentősen átalakult az önkormányzatok által ellátandó feladatok köre. Ezzel párhuzamosan a finanszírozás is módosult: csökkent egyes adónemek önkormányzati részesedése, ezzel szemben a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok bére már nem szerepel a helyi büdzsében, így az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámkerete 936 főről 375 főre csökkent. Ezáltal a költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege is jelentősen csökkent: 3.711.788.000 forinttal gazdálkodik a város 2013-ban.

Pálinkás Róbert alpolgármester kitért arra a szemléletbeli változásra is, mely a költségvetés összeállítását jellemezte. Mint mondta, ezúttal nem az igények és elképzelések felől közelítették meg a tervezést, hanem – a beszedő és elosztó költségvetés szemléletével – a rendelkezésre álló forrásokat osztották fel az egyes feladatok és intézmények között. Az alpolgármester kiemelte továbbá, hogy a kétfordulós tárgyalás során az intézményeket is bevonták az egyeztetésbe, és így összességében egy tartható és megalapozott költségvetést sikerült összeállítaniuk.

Az önkormányzat működési költségvetése többlettel számol, ez megfelel annak a törvényi előírásnak, miszerint működési hiány nem tervezhető. A fejlesztéseket és európai uniós beruházásokat is tartalmazó felhalmozási költségvetésben 162 millió forint hiány mutatkozik, melyet fejlesztési hitel felvételével tervez pótolni a város. Az ennek keretében megvalósuló beruházások összértéke azonban mintegy másfél milliárd forint.

A 2013. évi hitelek és kamatok törlesztésénél 50 százalékos állami adósságkonszolidációval számol a rendelet, mely összességében 122 millió forint idei kiadás átvállalását jelentené. Az erről szóló tárgyalások még folyamatban vannak, a végleges megállapodás június 28-áig várható.

Határozott a képviselőtestület a Vállus községgel közös polgármesteri hivatal kialakításáról is. Döntésük értelmében 2013. február 28-ai hatállyal megszűnik a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal, jogutódjaként március 1-jétől létrejön a Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal, melynek alapító okiratát és szervezeti és működési szabályzatát is jóváhagyták a képviselők. Válluson heti egyszer, kedd délelőttönként lesz ügyfélfogadás, és havonta a jegyző is tart ügyfélfogadást. A keszthelyi hivatalra hárul továbbá a település igazgatási ügyeinek ellátása, a képviselő-testületi ülések előkészítése, valamint a költségvetés végrehajtásából fakadó és a helyi adókkal összefüggő feladatok.

A soron kívüli ülésen döntött a testület arról is, hogy egyes állami tulajdonban lévő ingatlanok (mint például a Balatoni Múzeum épülete, a honvédségi ingatlanok, illetve egyes utak és buszmegállók) térítésmentesen önkormányzati tulajdonba kerülését kérelmezi. Több ingatlan esetében már évek óta folynak a tárgyalások, melyek mielőbbi lezárása érdekében is szükséges a most meghozott testületi döntés.