Keszthely értékeinek gyűjteménye

2014. július 4. (péntek)

Ezentúl hivatalosan is lajstromba veszi és számon tartja a város kiemelt értékeit Keszthely önkormányzata. A települési értéktárba eddig tíz kincs került, de bárki javasolhatja új különlegességek felvételét.

Tavaly év végén – a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvény felhatalmazását kihasználva – hozta létre az önkormányzat a Települési Értéktár Bizottságot. A közös „kincseskamra” feltöltése céljából a város javaslattételre kérte a keszthelyi polgárokat. A felhívásra tíz ajánlás érkezett, melyeket a bizottság a júniusi ülésén megvizsgált, és mindegyik esetében az értéktárba történő felvételről határozott.

A törvény értelmében nemzeti értéknek minősül minden „magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték”, mely hazai szempontból meghatározó jelentőségű. A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriák szerint azonosítva és rendszerezve kerülnek nyilvántartásba.

Ruzsics Ferenc, a Települési Értéktár Bizottság elnöke örömét fejezte ki, hogy hivatalosan is számon tarthatják ezeket.
– Az összetartozás és a nemzeti azonosság-tudat erősítése érdekében fontos, hogy az egyedülálló, csak ránk jellemző értékeinket megbecsüljük, védjük és ápoljuk. Ez éppúgy jelentős helyi, mint országos szinten. Élve a törvény adta lehetőséggel javasolni fogjuk ezen keszthelyi kiválóságok felvételét a megyei, illetve az országos értéktárba is – tette hozzá a polgármester.

Keszthely város hivatalos értékének számít ezentúl kulturális örökség szakterületen az elmúlt két évszázad hazai agrárfejlődésében felbecsülhetetlen jelentőségű Georgikon, melyet Európa első agrár-felsőoktatási intézményeként alapított gróf Festetics György, és azóta is meghatározó intézménye a városnak. Az egyetem sárgulási ünnepsége, mely 140 éves hagyományt ápol, önálló tételként is felkerült a listára. Szintén a kulturális örökség kategóriába nyert felvételt a keszthelyi Szent Márton templom emlékhelye. A Festetics-kastély későbbi előkertjében állt valaha a város legrégebbi központját kijelölő Szent Márton templom, melynek első említése már 1247-es oklevelekben fellelhető, és több mint hatszáz évig meghatározó épülete volt Keszthelynek. 2012 tavaszán civil kezdeményezésre hársfa elültetésével jelölték meg az emlékhelyet.

Nagyrészt a Pannon Egyetem Georgikon Karának szakmai tevékenysége adja az agrár- és élelmiszergazdaság szakterület értékeit, jelenleg négy tétellel ez a kategória a legnépesebb. Dr. Bakonyi Károly szőlőnemesítő életműve minden kétséget kizáróan országos szinten kiemelkedő jelentőségű. Részben ehhez kapcsolódó kincs, de önállóan került az értéktárba a Georgikonon nemesített szőlőfajták gyűjteménye. Emellett az alma- és körte-génbank, valamint a keszthelyi burgonyanemesítési program, génbank és burgonyafajták is ezt a kategóriát gyarapítják.

A Deák Ferenc utca 28. szám alatt található Reischl-féle Sörház az épített örökség témájában került az értéktárba. Az épületegyüttes nem csak építészeti jelentősége miatt szerepelhet a listában, hanem mint a város múltjának fontos eleme, mely száz éven keresztül kiemelkedő gazdasági szerepet játszott Keszthely életében, és hordozza a Festeticsek, a Hofstadter és a Reischl család emlékét is.

A természeti környezet szakterület jelenleg két értéket listáz. A keszthelyi rózsakert a Balaton-partot díszíti és kizárólag magyar nemesítésű rózsafajtákból áll. Az egyedi kertészeti értékű gyűjtemény 35 hazai rózsafajtát őriz és mutat be. A Fenyves-allé és fenéki-úti gesztenyefasor a Festetics-kastélyt és a szintén a Festeticsek birtokához tartozott fenékpusztai majort köti össze. A hat kilométer hosszan húzódó feketefenyő-fasor, és a Fenéki utat három kilométer hosszúságban kísérő fehér vadgesztenye-fasor emblematikus látványossága a városnak.

A települési értéktárba történő felvételt bárki írásban kezdeményezheti, az ehhez szükséges nyomtatvány, valamint a már felvett értékek részletes leírása, felterjesztése is megtalálható a város honlapján (www.keszthely.hu/onkormanyzat/telepulesi-ertektar).