Keszthely Város Napja: Kiállítások, beszámolók, kitüntetések

2012. június 2. (szombat)

Ünnepel Keszthely: a Magyarok Nagyasszonya templomban ünnepi szentmisével kezdődött a Keszthely Város Napja szombati programja, majd Ruzsics Ferenc polgármester megnyitotta a tértextilek sétálóutcai kiállítását, mely évek óta Péczeli Margit képzőművész nevéhez fűződik.

A Goldmark pantheonban az ünneplők ezután megemlékeztek Reischl Imre városbíróról, aki éppen száz éve lépett hivatalba. A program ezután – hagyományt teremtve – a Helikon kastélymúzeumban folytatódott, ahol megnyitották a Tiffany és Gallé kiállítást. Pálinkás Róbert házigazda igazgató elmondta: az Iparművészeti Múzeummal együttműködve jött létre a tárlat, a közös munka a jövőben még szorosabb lesz, sok-sok érdekességgel. Idén a Festetics vágta első napjának is a kastélymúzeum adott helyet, a megynyitón a szónokok – köztük dr. Festetics György herceg – azt emelték ki, hogy a magyar lovas nemzet, ezt a hagyományt pedig ápolni szükséges. Átadták a Festetics örökség díjat is, melyet Lakatos Ferenc alapított, s melyet a bizottság döntése alapján a Szentgyörgyvári Lipicai Ménes kapta.

A kastély tükörtermében délben kezdődött az ünnepi képviselő-testületi ülés, melyen a pénteki megbeszélés eredményeképpen Keszthely Tiszteletbeli Magisztrátusának véleményét hallgathatták meg a résztvevők. Kukorelly Pál azt mondta: örülnek, hogy a város őrzi a hagyományait, tartja iskolaváros jellegét, s remélhetőleg egyetemi város is marad. Az idegenforgalom és a kórház helyzete is kérdésként merült fel a magisztrátusi ülésen, ahogy a Fő téri beruházás csúszása is. A polgármester beszédében ezt a problémát emelte ki. A csúszás okairól beszélve azt mondta: a beruházást végzők meglehetősen szervezetlenül dolgoztak, a város pedig csak kifogástalan munkát hajlandó átvenni. Ígérte, odafigyelve, legjobb tudásuk szerint fejlesztik a várost.

Ezután adták át a városi kintüntetéseket: díszpolgári címet kapott Dr. Milinkó István; Keszthely Városért: Keszthelyi Tudor Fa- és Építőipari Kft.; Keszthely Város Szolgálatáért: Egyedné Laczkó Judit, Dr. Szép László; Keszthely Város Egészségügyéért: Dr. Vajda Károly; Keszthely Város Szociális Ellátásáért: Németh Jánosné; Keszthely Város Turizmusáért: Tar László Ferenc.

Este a Balaton-parti beruházás ünnepélyes átadásával, és a Csík Zenekar koncertjével folytatódott a városnapi programsorozat.

(forrás, fotó: Monitor www.monitormagazin.hu)

Dr. Milinkó István

1924-ben született Fülöpszálláson. Agrár érettségijét követően mezőgazdasági felügyeleti munkaköröket töltött be Kecskeméten, majd Mosonmagyaróváron. A Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Főiskolán kezdte tanulmányait, melyet a háború félbeszakított. A szovjet hadifogságból, Sztálingrádból szabadulva folytatta tanulmányait és szerzett diplomát. Egyetemi oklevelet 1950-ben Budapesten kapott, 1962-ben a kandidátusi címet megszerezve, ez alapján 1963-ban doktorrá avatták.
1998-ban arany, 2008-ban gyémánt diplomás agrármérnök címet kapott.
Egyetemi tanulmányai befejeztével érdeklődése a növénykórtan irányába vitte, amelyben elért kutatási eredményei révén, neve – az ismert politikai körülmények nehézségei ellenére – az USA-tól Japánig hamar ismertté és elismertté vált, amelyet angol és német nyelvtudása is segített.
A MTA Növényvédelmi Kutatóintézetében végzett tevékenysége eredményeképpen 1954-ben a kecskeméti Duna-Tisza Közi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet tudományos igazgatóhelyettese lett. Akadémiai védése után 1962-ban meghívást kapott Mosonmagyaróvárra az első növényvédelmi tanszék megszervezésére és vezetésére.
1969-70-ben IREX amerikai ösztöndíjjal az USA-ban, Berkeleyben a Kaliforniai Egyetemen dolgozott. 1972-ben Keszthelyre helyezték az újonnan szervezett Növényvédelmi Intézet Növénykórtani Osztályának élére, ahol 1990-es nyugdíjazásáig dolgozott, valamint az egyetemen oktatott.
Nevéhez 115 magyar, német, és angol nyelvű szakcikk és értekezés fűződik. 19 szakkönyv egyéni és társszerző, számos agrármérnöki és szakmérnöki egyetemi tankönyv és jegyzet írója, a „Mezőgazdasági Lexikon és a Kertészeti Lexikon” társszerzője.
Sikerekben gazdag tudományos és oktatói tevékenységén túl közéleti szerepvállalása is tiszteletre méltó. A Balaton Akadémia tagja és előadássorozatának egyik előadója volt. A Fő téren felállított, hadiözvegy és gyermeke által szimbolizált I. világháborús emlékmű közreműködője és egyik szónoka volt. A Magyarok Világszövetségében megszervezte a keszthelyi csoportot, amelynek vezetését vállalva, a Hévíz – Cserszegtomaj és kapcsolódó más helyiségekre kiterjedten figyelemre méltó nemzeterősítő, hagyományőrző tevékenység irányításával, szervezésével sokat tett az újjáéledő magyarság szellemi fellendítésében. A Petőfi szavalóverseny, történelmi pályázatok kiírása, az általános és középiskolákra meghirdetett énekversenyek és egyéb rendezvények mind ezt példázzák.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 130/2012. (IV. 25.) számú határozatában Dr. Milinkó István részére a város érdekében kifejtett, annak hírnevét öregbítő kiemelkedő munkássága elismeréséül az Önkormányzat által alapított legrangosabb kitüntetést a „Keszthely Város Díszpolgára” kitüntető címet adományozta.


Keszthelyi Tudor Fa- és Építőipari Szakképző Kft.

Működésüket 2006 szeptemberében két szakmában 25 fővel kezdték, mint főtevékenységű szakképző Kft. A beiskolázás a keszthelyi Asbóth Sándor Szakközépiskolából történt asztalos és festő szakmákban. Jelenleg hét szakmában 94 tanulót foglalkoztatnak a térség több intézményéből, asztalos, festő, kőműves, burkoló, ács, karosszérialakatos, valamint villanyszerelő területen. A vállalkozást a tanulók elhelyezkedési nehézségei hozták létre, hisz a cégek csupán 2-4 %-a foglalkoztat tanulókat.
A Kft. fő célkitűzése a tanműhelyi képzésben és különböző építkezéseken történő gyakorlati oktatásban az életszerű szakmai tudás megismertetése, megszerettetése. Jól felszerelt tanműhelyeikben sajátítják el a tanulók a szakmák alapfogásait, megismerkednek az anyagokkal, valamint a különböző technológiákkal.
Tanulóik későbbi elhelyezkedési esélyeinek növelése érdekében szakmai gyakorlatukat valós munkahelyeken is végzik, ezáltal ismeretséget tudnak kötni a vállalkozókkal.
Programjukban hangsúlyt kap a differenciált, ösztönző, az egyénhez igazodó módszerek alkalmazása. Elsősorban a térségben jelentkező hiányszakmákban igyekeznek tanulókat képezni. A Kft. jelenleg közel száz tanulónak biztosít gyakorlati képzést.
A város több közintézményében végeztek jelentős felújítási munkákat, valamint pályázatokon is sikeresen vettek részt. A szakképző Kft. nyerte el a keszthelyi Zöldmező utcai iskola és a Közgazdasági Szakközépiskola akadálymentesítési munkáit.
Jó eredményeket értek el a szakmunkásvizsgákon is. Tanulóik asztalos és festő szakmában többször is eljutottak az országos versenyekre. 2009-ben a vállalkozás tovább bővült, Zalaegerszegen is négy szakmában 50 fős tanulólétszámmal képeznek építőipari tanulókat.
A szakképző Kft. 2009-ben elnyerte a ” Zala Megye Szakképzéséért Díjat”.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 131/2012. (IV. 25.) számú határozatában Keszthelyi Tudor Fa- és Építőipari Szakképző Kft. részére a város érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül az Önkormányzat által alapított „Keszthely Városért” kitüntető címet adományozta.


Egyedné Laczkó Judit

1953-ban született Nógrádkövesden. 1972-ben szerezte óvodapedagógusi diplomáját. 1972 júniusától pályakezdőként és intézmény vezetőként szervezi az akkor induló szécsénkei Napközi otthonos óvoda munkáját. Az itt töltött évek megalapozzák szakmai munkáját.
Keszthely városába 1984-ben költözött, dolgozott a Gagarin utcai óvoda Eötvös utcai tagóvodájában, majd 1986-tól a Vörösmarty utcai óvodában. 1989-től a Vak Bottyán utcai tagóvoda vezetésére kapott megbízást. Az utána következő időszakban kétszeri óvodaköltözködést kellett irányítania, hiszen az óvoda először a Bondor János utcába, majd a Tapolcai útra költözött. A szülők bizalmát élvezve nagy hozzáértéssel szervezte meg, hogy segítségükkel újra barátságos épületben, családias környezetben folytatódhassanak a harmonikus mindennapok.
A 2007-ben történt városi szintű óvodai integráció minden érintettet próbára tett. Ekkor került a Vörösmarty utcai tagóvoda élére Egyedné Laczkó Judit, akiről az azóta eltelt öt évben bebizonyosodott, hogy rendelkezik az „adni tudás-befogadás” képességével! Megfelelő önismerettel, önkontrollal és fegyelemmel segítette megoldani az átszervezés nehézségeit.
Több mint 40 éves pályafutása alatt valóban szeretettel, tudással oltogatta a rá bízott gyermekeket úgy, hogy emberi, és nevelői magatartása mindig kifogástalan, példaértékű volt. Kitűnő pedagógiai érzékkel, önzetlenül, hozzáértéssel, őszinteséggel, és végtelen türelemmel oktat és nevel: gyermeket, szülőt, és kollégát egyaránt. Igazi közösségi ember, tartalékai kifogyhatatlanok, mellyel környezetének is újból és újból erőt, hitet, lendületet ad.
Egyedné Laczkó Judit elismerésével a szülők sokassága is egyetért, most, hogy megérdemelten nyugállományba vonul. Számos gyermeket elindított az életben és megalapozta, hogy hasznos polgárai legyenek hazánknak.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 133/2012. (IV. 25.) számú határozatában Egyedné Laczkó Judit részére a város életében kifejtett kiemelkedő munkássága elismeréséül az Önkormányzat által alapított „Keszthely Város Szolgálatáért” kitüntető címet adományozta.

Dr. Szép László

1939-ben született Tiszaszöllősön. 1967-ben általános orvosi diplomát, 1969-ben sebész szakvizsgát szerzett. 1964. október 1. napjától a keszthelyi Városi Kórház intenzív betegellátó osztály alkalmazásában állt. Nevéhez fűződik a Központi Anaesthesiológiai és Intenzív Terápiás Osztály megteremtése, a reanimációs szolgálat biztosítása az egész kórház területén, a szakorvosi és szakasszisztensi gárda folyamatos képzése, továbbképzése. 2005-ben osztályvezető főorvosként vonult nyugállományba, de ezt a feladatot továbbra is – megbízási jogviszonyban – ő látja el.
A Balaton vízimentő tevékenységének szervezésébe közel 25 évvel ezelőtt kapcsolódott be. Az általa szervezett egység volt az első a Balatonon, amely kizárólag mentési célból alakult és tevékenységét karitatív alapon látta el. A Magyar Vöröskereszt támogatását már a kezdetekben megszerezte, kapcsolatuk a mai napig töretlen és szervezetszerű. Az egyesület később közhasznú szervezetté alakult. 1990. óta a Magyar Életmentő Egyesület tagegyesületeként működtek. A Magyar Életmentő Egyesület elnök-helyettese volt 1995-1999. között, 1999-től pedig az elnöki feladatokat látja el.
Életét meghatározza a segítőkészség, amelyet a kórház falain kívül szabadidejében is gyakorol. Kezei alól számos fiatal vízimentő került ki. Tapasztalatát nemcsak a napi szolgálatadás során, hanem oktatóként, mentorként is alkalmazza. Hivatása gyakorlása során, valamint önként vállalt társadalmi funkciói révén jelentősen hozzájárult kórház jelenlegi arculatának kialakításához, a Balaton nyugati medencéjének vizimentő szolgálat megteremtéséhez. Tudására a Magyar Vöröskereszt Vízimentő Szakbizottsága is mindenkor számíthat.
2004-ben a Vízimentők Balatoni Szakszolgálata elnöke, ifj. Bagyó Sándor javaslatára a Közbiztonsági Tanácsadó Testület döntése alapján „A Balaton Régió Közbiztonságáért” díjban részesült a Keszthelyi Vöröskeresztes Vízimentő Egyesület elnökeként.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 132/2012. (IV. 25.) számú határozatában Dr. Szép László részére a város életében kifejtett kiemelkedő munkássága elismeréséül az Önkormányzat által alapított „Keszthely Város Szolgálatáért” kitüntető címet adományozta.

Dr. Vajda Károly

1935-ben született Felsőpáhokon. Diplomáját a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerezte 1961-ben. Első munkahelye a POTE I. sz. sebészeti klinika volt, ahol egyetemi gyakornokként dolgozott 1963-67. között.
1963-1967 között Sümegen körzeti orvosként látta el feladatát. Ezt követően 4 éven át Tapolcán járási főorvos, majd két éven át Sopron városi tisztifőorvosa volt.
Keszthelyre 1973-ban került, ahol kezdetben a Balaton-felvidéki Erdőgazdaság üzemorvosaként tevékenykedett.
1978-tól 2005-ig Keszthely Város Közegészségügyi és Járványügyi Szolgálatának, majd az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat vezetője volt.
Munkáját mindig lelkiismeretesen, szerényen végezte. Hosszú tevékenysége alatt jelentős közegészségügyi probléma nem volt.
Kiváló munkáját többször elismerték, számos kitüntetés birtokosa. 1977-ben vöröskeresztes munkáért arany fokozattal díjazták. 1978-ban és 1990-ben Megyei Főorvosi Dicséretben részesült. 1981-ben a Munka Érdemrend ezüst fokozatát nyújtották át részére. 2004-ben a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztje állami kitüntetésben részesült.
Keszthely városában eddig nem részesült kitüntetésben, a most átadásra kerülő díj ezt a hiányt pótolja.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 134/2012. (IV. 25.) számú határozatában Dr. Vajda Károly részére a város egészségügyi életében kifejtett, kiemelkedő munkássága elismeréséül az Önkormányzat által alapított kitüntetést, a „Keszthely Város Egészségügyéért” díjat adományozta.


Németh Jánosné

1956-ban született Keszthelyen.
1975-ben a Közgazdasági Szakközépiskolában érettségizett és a Járási Hivatalnál helyezkedett adminisztrátorként. 1984-től a Városgazdálkodási Vállalat alkalmazottja volt, majd 1985-től a Városi Tanács Szervezési és Jogi Osztályához került.
1989-ben az Államigazgatási Főiskolán igazgatásszervező diplomát szerzett.
1991-től a Polgármesteri Hivatal Művelődési-Szociális-Sport Osztályán, majd 1996-tól az Igazgatási Osztályon dolgozott szociálpolitikai ügyintézőként. 1998. január 1-jétől megbízzák az Igazgatási Osztály gyermekvédelmi, majd családvédelmi csoportvezetői teendők ellátásával, amelyet a mai napig is ellát.
Évtizedek óta dolgozik a város szociálisan rászorultak megsegítésében. A gazdasági élet peremére szorult lakosoknak minden segítséget megad, hogy életszínvonalúkban javulás álljon be. Munkáját megfelelő szakmai hozzáértéssel, magasfokú hivatástudattal, példás szorgalommal és felelősséggel végzi. Elismerésre méltó munkája, munkaköre ellátásához nélkülözhetetlen szociális érzékenysége és emberközpontúsága alapján mind az ügyfelek, mind a munkatársak körében megbecsülésnek örvend.
2002-ben „Keszthely Város Szolgálatáért” kitüntető címben részesült.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 135/2012. (IV. 25.) számú határozatában Németh Jánosné részére a város szociális életében kifejtett kiemelkedő munkássága elismeréséül az Önkormányzat által alapított „Keszthely Város Szociális Ellátásáért” díjat adományozta.

Tar László Ferenc

Tar László 1964-ben született Zalaszentgróton.
A Vajda János Gimnáziumban érettségizett 1982-ben. 1987-ben a Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdasági Karán okleveles közgazdászként végez.
1989 és 1996 között az Express Utazási Iroda keszthelyi kirendeltségénél irodavezető, majd egy évig a Zalavár és Környéke Takarékszövetkezet ügyvezetője. 1997-től a Hévíz Tourist Kft – Hévíz Idegenforgalmi Hivatala – ügyvezetője, 2001-től a Timpa Travel Utazási Iroda irodavezetője. 2003 óta a Nyugat-Balatoni Térségmarketing Közhasznú Társaság vezetője.
Feladatát kitűnően látja le. Ténykedése folyamán a KHT veszteségét nyereségessé alakította. Munkáját dicséri, hogy a térségben pozitív változás jött létre a turizmus résztvevőinek összefogásával. A régi szervezetet napjainkban egy megreformált, új tulajdonosi alapokra helyezett szervezetre váltotta fel. Nevéhez fűződik az új formátumú Travel Magazin, az új Keszthely város prospektus, a Keszthely Kártya, új térségi DVD öt kisfilmmel.
Fontosabb projektek, melyben részt vett:
– térségi TDM szervezet felépítése a Nyugat-Balatonon 2005-2007. között,
– a térségi kerékpárúthálózat létrejöttének elősegítése, Nyugat-balatoni kerékpáros túratérkép összeállítása,
– IdeQua Turizmus Minőségbiztosítás –EU partner 2006.,
– Balatoni Fejlesztési Tanács – Balatoni Partnerségi Program – TDM szervezetek felépítése 2006. – szervezetépítési segédlet elkészítése,
– TDM kézikönyv 2007.– Heller Farkas Főiskola, konzulens.
Számos külföldi és belföldi vásár aktív résztvevője.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 136/2012. (IV. 25.) számú határozatában Tar László Ferenc részére a város turisztikai életében kifejtett kiemelkedő munkássága elismeréséül az Önkormányzat által alapított „Keszthely Város Turizmusáért” kitüntető címet adományozta.