„Keszthely Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”

2019. június 30. (vasárnap)
KÖFOP

Sz2020
Kedvezményezett: KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt azonosító száma: KÖFOP – 1.2.1 – VEKOP -16-2017-01252
Támogatás összeg: 9 000 000 Ft
Támogatás intenzitás: 100 %
Projekt befejezése: 2019.06.30.

A projekt célja az országos szinten bevezetésre kerülő egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások alkalmazása a települési önkormányzatnak az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának megvalósításával. Az önkormányzati ASP rendszer az önkormányzat feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó, az állam által biztosított, elektronikus információs rendszer.

Az önkormányzati ASP rendszer elemei: 
a) szakrendszerek,
b) keretrendszer,
c) támogató rendszerek és
d) az Mötv. 114. § (4) bekezdése szerinti önkormányzati adattárház.

Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei: 
a) iratkezelő rendszer,
b) önkormányzati települési portál rendszer (opcionális csatlakozás)
c) az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide értve az elektronikus űrlap-szolgáltatást,
d) gazdálkodási rendszer,
e) ingatlanvagyon-kataszter rendszer,
f) önkormányzati adó rendszer,
g) ipar- és kereskedelmi rendszer,
h) hagyatéki leltár rendszer.

A támogatásból Keszthely Város Önkormányzata informatikai eszközöket szerez be, működési szabályzati kereteit módosítja úgy, hogy illeszkedjen az új rendszerhez. A projekt megvalósítása során új elektronikus ügyintézésre nyílik lehetőség, ehhez a projekt keretében el kell végezni az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítását és migrálását, valamint a rendszer tesztelését.