Keszthelyi hívek is csatlakoztak az ökumenikus világimanaphoz

2023. március 8. (szerda)

Az egységért, a társadalmi igazságosságért, a világbékéért és egymásért imádkoztak a református templom gyülekezeti termében. Az világimanap mindig egy országra fókuszál, mely egyben meghatározza az imádságokat is. Idén Tajvan asszonyai állították össze a liturgiát.

Az ökumenikus világimanapot 1870 óta tartják meg világszerte, Magyarországon idén 38. alkalommal szervezték meg. A keszthelyi felekezetek is csatlakoztak a programhoz. Minden évben más-más ország írja a liturgiát, ezúttal Tajvan asszonyai állították össze ezt. A hívek a közös ima mellett jobban megismerik az adott országot.

dr. Czencz Kornélia presbiter:  „Lényegében egész közel kerülnek hozzánk – úgy az oktatás, egészségügy, nők helyzete, politika – valamennyire belelátunk az életükbe. Így sokkal jobban tudunk a bánatukkal, örömeikkel azonosulni és együtt imádkozni velük. Mindenképpen az ökumené az alapja, a legkülönbözőbb felekezetek, Tajvanon is rendkívül színes, a keresztények felekezeti sokszínűsége nagyon nagy.”

„…én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről.” Pál apostol efezusiakhoz írt leveléből választották az imanap igéjét. A világimanapi mozgalom közössége vallja, hogy „az ima az Istenre és az egymásra való odafigyelésben gyökerezik”.

„Minden évben van egy igehely. Az idén, 2023-ban az efezusiakhoz írt levél, amit magyarázunk, értelmezünk, ami köré imádságban oda ülünk. Próbáljuk értelmezni annak az igének az üzenetét, ami felekezetközi üzenet, ugyanúgy szól katolikusokhoz, protestánsokhoz és mindnyájunkhoz” – mondta televíziónknak Zichy Emőke református lelkész.

A világimanapot 2010 előtt az evangélikus egyház szervezte, ezt követően a reformátusok hívják magukhoz a többi felekezet tagjait. A résztvevők szerint Keszthelyen példaértékű a keresztény felekezetek összetartása. Lelki és baráti kapcsolatot ápolnak egymással a hívek és rendszeresen látogatják egymás rendezvényeit.

Hársfalvi Ákos – Keszthelyi TV

Képek