A templom védőszentje előtt búcsúi szentmisével tisztelegtek

2021. október 13. (szerda)

Vasárnap a Fő téri Magyarok Nagyasszony Plébániatemplomban búcsúi szentmisét tartottak. Az ünnepi szertartáson nemzeti patrónánkhoz, a Boldogságos Szűz Máriához fűződő történetek, legendák is elhangzottak. A szentmisén ünnepelte a templom kórusa is fennállásának 15. évfordulóját. A szertartást követően dombormű avatásra is sor került.

Évente megünnepli minden templom patrónusát, védőszentjét. Vasárnap a keszthelyi Fő téri Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplomba ünnepi szentmisére gyűltek össze a hívek. Tál Zoltán plébános a szentmisén idézte fel a Szűzanya és a magyar nép közötti kapcsolatot, amit István király halálát követően sem tudtak meggyengíteni. A harcokat, amikor a tatárok és törökök ellen is Jézus és Mária nevét kiáltották katonáink. A liturgián kiemelte a Patrona Hungariae sajátos ikonográfiáját. Fején a magyar Szent Koronával, a karján ülő kis Jézussal, akinek kezében az országalma látható, másik kezében a jogar. A keszthelyi templom felszentelésekor, a honfoglalás és államalapítás ezer éves évfordulóján, 1896. szeptember 8-án kapta az elnevezést, Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya.

„Addig is Mária volt az oltalmazója a Fő téri templomunknak, de akkor a Magyar Katolikus Püspöki Kar kérte XIII. Leó pápát, mi köszönthessük külön ünneppel a szentséges szüzet. Magyarország fő patrónusát és így lett számunkra Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya. A búcsú valóban minden évben egy belső lelki öröm, hiszen idejövünk és a Szent Szűz anyai pártfogását kérjük az egész egyházközség számára, városunk számára. Családjaink, betegeink, haldoklóinknak. Úgyhogy ez tulajdonképpen egy imádságos közbenjárás mindazokért, akik hozzánk tartoznak az egyházközségben.”- mondta el Tál Zoltán plébános.

A jeles napon ünnepelt a templom énekkara is. A 15 éves Salve Regina kórus tagjai rendszeresen részt vesznek a szentmiséken, ünnepnapokon, rendezvényeken. A búcsúi szentmisét követően a hívek a plébánia épülete előtt dombormű avatásra gyülekeztek. A Mindszenty József hercegprímást ábrázoló domborművet Hunyadi László, Magyar Örökség-díjas szobrász készítette. Az alkotást Tál Zoltán plébános áldotta meg.

Hegedüs Éva – Keszthelyi Televízió

https://tvkeszthely.hu/hirek/8495-a-templom-vedoszentje-elott-bucsui-szentmisevel-tisztelegtek