008. szavazókör

008. szavazókör: Balaton utca – Batsányi utca – Csók István utca – Eötvös utca – Fő tér – Galamb utca – Hanczók utca – Helikon köz – Helikon utca – Hunyadi utca – Jókai utca – Kacsóh Pongrác utca – Kossuth Lajos utca 40-82. és 75-129/B. – Lovassy Sándor utca – Malom utca – Mártírok útja – Móricz Zsigmond utca – Munkácsy Mihály utca – Park utca – Skála köz – Vörösmarty utca – Zrínyi Miklós utca