Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

Vezető:Szabó Krisztina
Cím:8360 Keszthely, Kísérleti utca 10/A
Telefonszám:+36 83/777-520
Fax szám:+36 83/777-521

1. Pénzügyi-gazdasági feladatok

A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos sajátos előírásokat, feltételeket a Keszthely Város Jegyzője által kiadott éves tervezési köriratban foglaltak szerint végrehajtja.
Az éves működési költségvetésben a tervezési irányelvek alapján megtervezi feladatai ellátásához szükséges előirányzatokat. Ennek keretében összehangolja a pénzügyi lehetőséget a felmerülő szükségletekkel, igényekkel.
Önállóan gazdálkodik az éves működési költségvetésben jóváhagyott előirányzatokkal.
Kezeli a jogszabályokban meghatározott bankszámlákat és ellátja az ezekkel kapcsolatos operatív tevékenységet. Ennek keretében nyilvántartja és beszedi a bevételeket, nyilvántartást vezet a vállalt kötelezettségekről és teljesíti a kiadási megbízásokat. Ezek elrendelése előtt elvégzi az érvényesítést, gyakorolja az ellenjegyzési jogot.
Kezeli a szervezet házipénztárát és ellátja az ezzel kapcsolatos készpénz-gazdálkodási, nyilvántartási feladatokat. A szervezet hatáskörébe utalt feladatokkal kapcsolatos készpénzbefizetések esetén elvégzi az érvényesítést, ellenjegyzést és pénztárellenőrzést. A GESZ készpénzmozgásait utalványozza.
Vezeti a gazdálkodással összefüggő számviteli, illetve egyéb nyilvántartásokat. Ennek keretében biztosítja a gazdasági folyamatok kettős könyvviteli nyilvántartását, figyelemmel kíséri a pénzforgalmi és üzemgazdasági folyamatokat.
Elvégzi a szervezet saját dolgozóinak bérfelhasználásával kapcsolatos könyvviteli teendőket. A központi bérszámfejtést a MÁK végzi, az IMI rendszerben a GESZ a hóközi és változó bérek számfejtését végzi és továbbítja a MÁK felé.
A vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően nyilvántartja a használatába és tulajdonába adott tárgyi eszközöket és készleteket.
Negyedévente elkészíti a PM információs és mérlegjelentést, melyet Keszthely Város Önkormányzata által meghatározott határidőre továbbít Keszthely Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályának.
Elkészíti a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves, illetve éves beszámolót és azt továbbítja Keszthely Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályának.
A jogszabályban meghatározott módon felülvizsgálja az év végi pénzmaradványt és annak indokoltsága esetén teljesíti a szükséges befizetési kötelezettségeket.

2. Konyha feladatai

Feladata az intézményekben tanulók, valamint egyéb külső igénybevevők részére kulturált és higiénikus körülmények között étkezés biztosítása.
Biztosítja a konyha továbbá a város területén működő más konyhák időszaki leállása idején a diákétkeztetésen kívül a szociális étkezést is.
Biztosítja a melegítő konyhába történő ételkiszállítást, és ott az ételek kiosztásához szükséges személyzetet, továbbá az étkezés utáni mosogatást

Letölthető anyagok

Feltöltés
Közérdekű adat Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely intézkedési terv
426 Kb pdf
Közérdekű adat Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely közbeszerzési ütemterv (2022)
28 Kb xls
Közérdekű adat Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely IHM rendelet szerinti adatszolgáltatás
244 Kb pdf
Közérdekű adat Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely 2019. évi közbeszerzési terve
7 Kb pdf
Közérdekű adat Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely Szervezeti és Működési Szabályzata
482 Kb pdf
Közérdekű adat Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely időközi mérlegjelentés - IV. negyedéves (Éves elszámolás) (2020)
415 Kb pdf
Közérdekű adat Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely gazdálkodási ügyrendje
412 Kb pdf
Közérdekű adat Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely éves költségvetési beszámolója (2020)
1.47 Mb pdf
Közérdekű adat Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely elemi költségvetés (2020)
531 Kb pdf
Közérdekű adat Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely közérdekű adatok szabályzata
107 Kb pdf
Közérdekű adat Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely adatkezelési szabályzata
1.16 Mb pdf
Közérdekű adat Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely negyedéves beruházásstatisztikai jelentés – II. negyedéves (2020)
149 Kb pdf
Közérdekű adat Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely negyedéves beruházásstatisztikai jelentés – I. negyedéves (2020)
149 Kb pdf
Közérdekű adat Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely negyedéves beruházásstatisztikai jelentés - IV. negyedéves (2019)
149 Kb pdf
Közérdekű adat Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely szerződések (2019)
11 Kb xlsx
Közérdekű adat Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely negyedéves beruházásstatisztikai jelentés - III. negyedéves (2019)
149 Kb pdf