Gondviselés Háza

Vezető:Dr. Máté Szilviaintézményvezető
Cím:8360 Keszthely, Eötvös utca 1.
Telefonszám:+36 83/777-051

A keszthelyi MMSZ Gondviselés Háza Fogyatékkal Élők Napközi Otthona 2008. május 2-án kezdte meg működését Keszthelyen, az Eötvös utca 1. sz. alatt. Intézményünkben nappali elhelyezést biztosítunk 35 fő enyhe- és középsúlyos értelmi fogyatékos, mozgássérült, halmozottan sérült gyermek, fiatal és felnőtt számára, akik az intézményes oktatásból, ellátásból kikerültek.

A szakmai tevékenységünk szemléleti alapja

 • az ellátottak emberi méltóságának tiszteletben tartása,
 • tolerancia, megértés, türelem,
 • kedvesség, megbízhatóság,
 • önismeret, megbecsülés, munkatársak-ellátottak iránt,
 • szakmai tudás, következetesség, kreativitás, összetartás.

Céljaink

Biztosítjuk a korszerű fizikai, egészségügyi és mentális ellátást. Az intézményünk integrációs elvek alapján működik, a gondozottjaink részére egyénre szabott fejlesztést, segítséget, kísérést biztosítunk.

Az ellátásban részesülő fogyatékos fiataloknak a napköziben a biztonság és az otthonosság érzése mellett növekedhetnek képességeik és önállóságuk.
A napközi otthonban folyó életet elsődlegesen a sérült fiatalok egyéni szükségletei határozzák meg. Ezek figyelembevételével a nappali intézmény a következőket biztosítjuk:

 • közös társalgót és foglalkoztató szobákat (fejlesztő helyiségek, tornaszoba, foglalkoztatási termek),
 • speciális egyéni ill. csoportos fejlesztést, foglalkoztatást ,terápiát
 • 8 órás szakmai felügyeletet,
 • munkaterápiát,
 • a szabadidő tartalmas eltöltését,
 • a családi kapcsolatok ápolását,
 • integrációt.

Feladatok

 • a személyre szabott gondozási, szolgáltatási tervvel segítjük az egyént, tehermentesítjük a családot, a tágabb értelemben vett környezetre való pozitív hatással elősegítjük a fogyatékkal élő emberek társadalmi befogadását
 • a szociális szolgáltatáson túl, szociális foglalkoztatást biztosítjuk