Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ

Vezető:Deutsch Mártaintézményvezető
Cím:8360 Keszthely, Kísérleti utca 10/A
Telefonszám:+36 83/311-019

Szociális Szolgáltató Központ feladata

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás keretében gondoskodnak

  • azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, illetve hozzátartozóik róluk gondoskodni nem vagy csak részben képesek,
  • akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,
  • azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.

Az ellátások igénybevétele önkéntes, az igénylő, illetve annak törvényes képviselője kérelmére történik. Gondozási szükséglet vizsgálat alapján állapítható meg a szociális rászorultság, melyet az intézményvezető vagy az általa megbízott személy végez.

A házi gondozó feladatai két csoportban kerültek felosztásra:

  1. az egészségi állapot figyelemmel kísérése: mentális gondozás, segítő beszélgetés, tanácsadás, információ nyújtás, a táplálkozáshoz szükséges élelmiszerek biztosítása (vásárlás), gyógyszer felíratása, kiváltása, postai és hivatali ügyintézés, kapcsolattartás háziorvossal, egészségügyi intézményekkel, hozzátartozókkal, más szükséges szolgáltatások, ellátások igénybevételének szervezése (pl.szociális étkeztetés),
  2. fizikai gondozás: személyi (mosdatás, fürdetés, haj-, kéz-, láb-, körömápolás, pelenkázás) és környezeti higiénia (takarítás, fertőtlenítés, mosás, vasalás, mosogatás) biztosítása, mozgatás, mobilizálás állapottól függően. A személyi térítési díjak jövedelemvizsgálatot követően egyénileg kerülnek megállapításra a jogszabályok és a fenntartó rendelete alapján.