Közterület-felügyelet

Telefonszám:+36 83/505-564

A Közterület-felügyelet feladatai:

  • ellenőrzi a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségét,
  • a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása,
  • közreműködik a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében,
  • közreműködik a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében,
  • közreműködik az önkormányzati vagyon védelmében,
  • közreműködik a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,
  • a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése,
  • a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületen a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatás biztosítása, valamint a parkolásért járó ellenérték megfizetésének ellenőrzése és a fizetés elmaradása esetére előírt jogkövetkezmények alkalmazása,
  • együttműködik a Városi Rendőrkapitánysággal és szükség szerint a különböző ellenőrző szervekkel.
  • közreműködik a Képviselő-testület elé kerülő anyagok előkészítésében, a hozott döntések végrehajtásában.