Életfa Óvoda Bölcsődéje

Vezető:Farkas Veronikabölcsődei intézményegység vezető
Cím:8360 Keszthely, Gagarin utca 6/A.
Mobil szám:+36 30/634-2419
Telefonszám:+36 83/311-398

Nappali ellátást biztosító gyermekvédelmi intézmény. A kisgyermekek 20 hetes koruktól a 3. életévük betöltéséig, vagy az adott nevelési év végéig, augusztus 31-ig maradhatnak.

A gyermekorvos szakvéleménye alapján 4 éves korukig.

Feltétel: Zala megyei települési lakcím, munkáltatói igazolás.

72 férőhely

Szolgáltatások:

 • Kiscsoportos foglalkozások,
 • Életkornak megfelelő fejlesztés,
 • Játékok,
 • Napi négyszeri étkezés,
 • Gyermekorvos,
 • Játszócsoport.

Térítési díj

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022.(VI. 30.) önkormányzati rendelete értelmében fizetendő.

Az 1997. évi XXXI. törvény 150. § (5) bekezdése értelmében, ingyenes ellátásban kell részesíteni a jogosultat, ha a térítési díj fizetésére kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik.

A (6) bekezdés szerint a bölcsőde igénybevétele esetén mentesül a gondozási díj fizetése alól:

 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek,
 • a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek,
 • a három- vagy többgyermekes család gyermeke,
 • az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek,
 • a védelembe vett gyermek.

A kedvezmények biztosítása, – ingyenes étkezés, gondozási díjmentesség – a jogszabályokban meghatározott feltételek alapján, a szükséges igazolások benyújtásával történik.