Kincsestárban a múlt

2020. szeptember 26. (szombat)

A sokáig csak raktárakban őrzött néprajzi gyűjteményt már a látogatók is megtekinthetik a Balatoni Múzeumban. Tegnap délután ünnepélyes keretek között nyílt meg a látványtár a múzeumban.“A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című EFOP pályázaton nyert összeg és Keszthely városának támogatása tette lehetővé,hogy az értékes gyűjtemény elérhetővé váljon a Balatoni Kincsestárban.

Új ,közösségi térként is funkcionáló bemutatótermek várják a látogatókat a Balatoni Múzeumban. A múltidéző, kiállított tárgyak bemutatják a népünk kultúrájának egy szeletét. A húsvéti ünnephez tartozó hímes tojások, a hegyi pincék zára, a népi viselet mellett megtaláljuk a régi mesterségek eszközeit és a mindennapok használati tárgyait is.A Balatoni Kincsestár megnyitóján Németh Péter, a múzeum megbízott igazgatója mondta el, hogy a 60 millió forintos uniós forrás mellett 5 millió Ft-al Keszthely városa is támogatta a 150 négyzetméteres kiállító és közösségi tér beruházását. Nagy Bálint polgármester ünnepi gondolataiban kiemelte a beruházás jelentőségét, a múzeum kultúrában vállalt szerepét Keszthely városában és a Balaton térségében. Mint mondta,az egyik fő turisztikai iránya a városnak a kultúra. Keszthely a jövőben is kulturális központ kíván lenni.

„Sőt talán még tágabb térségében is. S ilyen tekintetben minden olyan fejlesztés, minden olyan újítás és beruházás nagyon fontos Keszthely város életében, ami ezt a célt szolgálja. Vagyis a kultúra erősítését szolgálja és azt gondolom, hogy a Balatoni Múzeum eddig is nagyon fontos helyszíne volt a kultúrának. A Balatoni Múzeum vezetése eddig is nagyon komolyan vette a munkáját. A szó legnemesebb értelmében,s ahol most vagyunk ennek a közösségi térnek a megépítése, kialakítása kapcsán pedig azt gondolom, hogy aki ide bejön és körülnéz- bízom benne, hogy minél több keszthelyi és Keszthelyre látogató be fog jönni és körül fog nézni,- akkor egy nagyon minőségi és színvonalas fejlesztéssel és kiállítással fog tudni itt találkozni.”- mondta Nagy Bálint.

A megnyitón ifjú pásztorzenészek dallamai is mutatták, hogy a régi idők ,régi kultúrája is megmutatkozik ezentúl a múzeum falai között. A gyűjteményről, annak eredetéről és az új látvány raktárak létrehozásáról,azok fontosságáról a Marcali Múzeum igazgatója beszélt.

Vidák Tünde a következőket mondta:”A magyar muzeológia azt mondja, hogy a gyűjtemények 5%-a ami csupán kiállításokban látható. Viszont szükség van nagyon sok műtárgyra ahhoz, hogy különböző típusú kiállítások készülhessenek. Viszont egy látványraktár esetében nagyon sok tárgy megmutathatóvá, tanulmányozhatóvá válik és ez a legnagyobb jelentősége,hogy érdeklődő diákok, idősek, felnőttek számára is sokkal több tárgy hozzáférhető.”

A megnyitót követően a Gyanó Szilvia néprajzkutató mutatta be a Kincsestárat,melynek gyűjteményi anyagát éveken át rendszerezte.

„A néprajzi gyűjtemény tulajdonképpen a datált tárgyak a XVIII. század leíró közepéről származnak. A legrégebbi tárgyunk egy faragott széktámla amin pl. van évszám is ill. van néhány szép faragványunk. A kerámiák között is vannak XVIII-XIX. századiak és egészen a XX. századig, sőt a XXI. században is gyűjtjük az itt lévő anyagot.”- mondta el a néprajzkutató.

Az új látványtár építésénél a múzeum északi belső udvara kapott üvegtetőt és egy galériaszintet így két szinten mutatják be elődein emlékeit, néprajzi hagyatékát. A bemutatott tárgyak folyamatosan bővülnek.

Hegedüs Éva – Keszthelyi Televízió

https://tvkeszthely.hu/hirek/7439-kincsestarban-a-mult