Konferencia és társadalmi egyeztetés Keszthely jövőjéért

2007. november 8. (csütörtök)

A rendezvényre a város lakosait, civil szervezeteit és vállalkozóit invitálta Keszthely polgármestere annak érdekében, hogy a városfejlesztési tervekkel megismerkedhessenek az érintettek.

A képviselő-testület az elmúlt egy évben a helyzet felmérését követően kidolgozta azokat a fejlesztési irányokat, amelyeknek megfelelő projektek megvalósítását tervezi az elkövetkező években. A városvezetés fontosnak tartja a lakossággal, a civil és vállalkozói szférával való rendszeres kapcsolattartást és a megfelelő tájékoztatást, hiszen az érintettek informálása és elképzeléseik ismerete elengedhetetlen a sikeres együttműködéshez. Ahhoz, hogy valóban jó irányban fejlődjön a város, szükség van a visszacsatolásra, az itt élők véleményére, kritikájára és konstruktív javaslataira, melyeket a további tervezés folyamán figyelembe kívánnak venni a városvezetők.

A konferencia előadói bemutatták a város gazdasági programját és integrált városfejlesztési stratégiáját, mely az elkövetkezendő hét év távlati terveit tartalmazza. Az általános fejlesztési terveken belül a rendezvény leginkább a Fő tér rehabilitációs projekt részletes ismertetését tűzte ki céljául, ami iránt eddig is nagy érdeklődést tanúsított a lakosság. Ez a terv nem csak a városközpontban élőket és dolgozókat, hanem az egész lakosságot érinti, érthető tehát, hogy az embereknek kérdésük, véleményük van a témával kapcsolatban. Szó volt a projekt kapcsán a tervezett kialakítandó kéreg alatti parkolóról, a város új közlekedési koncepciójáról, az így kialakuló új parkolási rendszerről, a Fő tér átalakításáról, valamint a gyalogos térrendszer kiterjesztéséről. Az ehhez kapcsolódó kiegészítő projekteket is bemutatták az előadók: a Vajda János Gimnázium belső udvarának és tornatermének kialakítását, a piac átalakításának tervét, valamint a sétálóutcai és Fő téri épülethomlokzatok felújítását. Az előadásokat követően két szekcióban (lakossági-civil és vállalkozói) kerekasztal-beszélgetések folytak.

A „Konferencia és társadalmi egyeztetés Keszthely jövőjéért” című rendezvény is uniós támogatással, az „50 év integráció 50 helyszínen” elnevezésű országos programsorozat részeként valósulhatott meg. Célja, hogy alkalmat teremtsen a települések jövőjéről szóló lakossági beszélgetésekhez, ahhoz, hogy az érdeklődők szűkebb környezetük fejlesztéséről, a gondok megoldásáról az európai értékek és politikák szemszögéből folytassanak vitát.

Az európai uniós és más pályázati források felhasználása a városfejlesztési projektek kivitelezésében kiemelt fontosságú – a város a lehetőség szerinti legnagyobb mértékben igyekszik pályázatokon nyert pénzekből finanszírozni a fejlesztések megvalósítását. Az utóbbi hónapokban jelentős fejlődés tapasztalható ezen a téren; számos pályázatot adott be az önkormányzat, melyek eredményei a közeljövőben már láthatóak lesznek.