Könyvtár a tudásért

2012. február 24. (péntek)

Végéhez közeledik a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0068 „Új szolgáltatások Zala megye könyvtáraiban – élethosszig tartó tanulás támogatása könyvtári környezetben” című pályázatának lebonyolítása.

2010. július 1. és 2012. február 28. között 8,9 millió forint állt rendelkezésre az intézmény szolgáltatásainak fejlesztésére.

A projekt fő célkitűzései:
─ A könyvtár elektronikus katalógusának bővítése: 3 kistérség (Keszthely, ZalA-KAR, Pacsa) 6 könyvtárának bevonásával, közel 18 ezer könyvtári dokumentum adatainak feldolgozása történt meg.
─ Drámapedagógia foglalkozássorozatot szerveztünk speciális igényű tanulók részére, ahol a pedagógus aktív könyvtárhasználattal, zenével, élet- és drámajátékkal fejlesztette a gyermekek kommunikációját, ön- és emberismeretét.
─ Az olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését célzó kampányok lebonyolítására került sor, melyek 3 részből álltak: könyvtári foglalkozások, kutatómunka a könyvtárban, illetve interaktív szöveges és tesztfeladatok megoldása a gyermekkönyvtár honlapján. A hat kampány népszerűségét mutatja, hogy Keszthely összes általános iskolájából több mint 1000 gyermek kapcsolódott a programhoz.
─ A város 5 középiskolájában a 11. és 12. évfolyamos tanulók számára szerveztünk képzést e-közigazgatás, illetve információforrások az interneten témakörökben, könyvtári órák keretében. A tanórákat igény szerint iskolai helyszínen, vagy a könyvtárunkban kialakított modern oktatóteremben bonyolítottuk le. A használóképzésben 745 diák vett részt.
─ A gyermekkönyvtár bútorzatának megújítása.
─ A könyvtár honlapjának bővítése: felnőtt- és gyermekkönyvtári, illetve térségi önálló oldalakkal.
─ Képzések a könyvtár dolgozói részére: felnőttképzés, web 2.0 használói ismeretek, minőségbiztosítás.

Kapcsolódó cikkek:
Könyvtár a tudásért
Fejlesztések, új szolgáltatások a keszthelyi könyvtárban – uniós támogatásból
Veszíts el egy könyvet!
Strandkönyvtár a Városi strandon