Környezettudatosan a lakosság segítségével

2009. január 30. (péntek)

Áprilistól újabb jelentős lépést tesz Keszthely városa a környezettudatos hulladékgazdálkodás bevezetése érdekében. A rendszer legnagyobb újdonsága, hogy ezentúl a biológiailag lebomló hulladék válogatott gyűjtésére is lehetőségük lesz a lakosoknak.

Keszthelyen már hat éve működik a szelektív hulladékgyűjtés, és a rendszerbe évről évre egyre többen kapcsolódnak be, jelentősen csökkentve ezáltal a vegyes háztartási szemét mennyiségét. Jelenleg tizenegy szelektív gyűjtőszigeten van lehetőség a válogatott hulladék elhelyezésére, és működik a speciálisan e célra alkalmazott „sárga zsákok” rendszere is: a Keszthelyi Városüzemeltető (VÜZ) Kft. közvetlenül a lakosoktól szállítja el a ház elé kirakott csomagolóanyagokat, alumínium, műanyag és papírhulladékot kétheti rendszerességgel.

2004-ben fogadta el a keszthelyi képviselő-testület a város hulladékgazdálkodási tervét, mely nagy hangsúlyt fektet a környezettudatosságra. Ekkor létesült egy korszerű hulladékátrakó, válogató és komposztáló telep is Keszthelyen, mely folyamatosan fejlődött az évek során, és most már a veszélyes hulladékok szelektív gyűjtését is el tudja látni. 2009-ben a meglévő 11 mellé további 22 gyűjtősziget kerül kiépítésre a városban. A ZALAISPA társulás – mely 281 Zala és Vas megyei település összefogásával korszerű hulladékgazdálkodási rendszert működtet – uniós támogatás felhasználásával több mint nyolcmilliárd forintos beruházást valósított meg a térségben. Ezáltal 2009. január elsejétől a társaság zalabéri hulladéklerakójában történhet a Keszthelyen összegyűjtött anyag ártalmatlanítása, melyet eddig Marcaliba szállítottak.

A jelenlegi hulladékgyűjtési rendszer továbbfejlesztéséről határozott az önkormányzat, amikor januári soros ülésén az erről szóló rendelete átalakításáról döntött. Gondos előkészítő vizsgálatot követően stratégiai javaslat készült a témában az elkövetkező évekre. A kommunális hulladék vizsgálata során a VÜZ Kft. megállapította, hogy a Keszthelyen 2007-ben összegyűlt több mint 6000 tonna anyag csaknem 60-70 százaléka biológiailag lebomló hulladék. Jelentősen csökkenthető tehát a vegyes szemét mennyisége azzal, hogy lehetőség kínálkozik ezen anyagok szelektív gyűjtésére és hasznosítására. Ennek érdekében heti egy alkalommal (egy külön erre a célra térítésmentesen biztosított gyűjtőedényben és aki igényli, a hozzá megvásárolható környezetbarát, lebomló zsákban) elszállítja a Városüzemeltető Kft. a háztartások biológiailag lebomló szemetét áprilistól. Ehelyett a családi házas övezetekben választható a házi komposztálás is, mely igazolt működése esetén lehetővé teszi ezen gyűjtési költség megtakarítását. Ezen kívül évi egy alkalommal – szintén külön gyűjtve – elszállítják a lakosság elektronikai, textil és veszélyes hulladékait, valamint sor kerül a szokott évi lomtalanításra is.

Az előzetes számítások szerint a maradék hulladék mennyisége a jelenleginek körülbelül 30 százalékára csökkenthető az új rendszer bevezetésével. Ez költségmegtakarítással is jár azok számára, akik részt vesznek a szelektív gyűjtésben, mivel lehetőségük lesz a kommunális hulladékuk csökkentésével alacsonyabb díjtételt jelentő kategóriába kerülni. Az anyagi megtakarításon túl természetesen hosszú távú előnnyel is jár a szemléletváltás, hiszen az együttműködők jelentősen hozzájárulnak ezzel a környezeti terhelés csökkentéséhez. Azok a háztartások viszont, akik nem csatlakoznak a támogatott gyűjtési rendszerhez, jóval magasabb szemétszállítási díjjal számolhatnak. A városvezetés nem titkolt célja ezzel az, hogy elősegítse a lakosság környezettudatosabb életvitelre való áttérését. A változások gördülékeny bevezetése érdekében a VÜZ Kft. intenzív tájékoztató kampányt tervez, melynek során minden szükséges tudnivalóval megismertetik a városlakókat.