Környezetvédelem és Hírcentrum

2014. november 28. (péntek)

Keszthely környezeti állapotának helyzetéről hallgatott meg beszámolót egyebek mellett soros ülésén a város képviselő-testülete. Az önkormányzat döntött arról is, hogy a Keszthelyi Televízió a továbbiakban Hírcentrumként működik, melynek keretében jövő évtől helyi újságot ad ki Balatoni Krónika címmel.

A testület tagjai jelentést hallgattak meg a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről, majd a helyi adókról szóló rendeleteket vizsgálták felül. Következett a Keszthelyi Járási Hivatal működéséről szóló beszámoló, melynek keretében elhangzott: a város és a hivatal együttműködése zavartalan és jó volt, s így szeretnék ezt a jövőben is. A belső ellenőrzési tervekről szóló előterjesztések tárgyalása után a város környezeti állapotáról hangzott el beszámoló. A részletes szakmai anyagon túl több kiegészítést is tettek a képviselők. Jelezték például, hogy Csókakői-patakra nagyobb figyelmet fordítsanak az illetékesek, s lényeges, hogy a szórakozóhelyek zajkeltésével is foglalkozni kell. Szóba került, hogy a sétálóutcai gömbjuhar fákat megmetszik, azok ugyanis már túl nagyra nőttek. A vadgesztenyefák sem maradtak ki a sorból, javaslat hangzott el, hogy a kivágásra nem ítélt egyedek életét szakemberek bevonásával próbálják meghosszabbítani. A szelektív hulladékgyűjtő szigetek állapotára, az azokkal kapcsolatos feladatokra ugyancsak felhívták a figyelmet a hozzászólók, akik az elhasználódott, illetve megrongált utcai padok felújítását is szorgalmazták.

Első fordulóban tárgyalt a képviselő-testület az önkormányzati lakásgazdálkodás kérdéséről. Elhangzott, Keszthelyen 322 városi tulajdonban lévő lakás van, a bérlők fizetési fegyelme nem túl jó, meglehetősen nagy adósság halmozódott fel. Akadt képviselő, aki a tartozókkal szembeni nagyobb szigort javasolta, más az összeggel kapcsolatos felelősséget firtatta. Ruzsics Ferenc polgármester elmondta: a tartozás 15-20 év alatt gyülemlett fel, s igyekeznek, hogy a helyzetet rendezzék. Az anyagban szerepel, hogy adott esetben portfólióban értékesítsenek lakásokat. A részletekről az anyag további egyeztetése után döntenek majd.

Az ülésen több interpelláció is elhangzott Berki László, a Jobbik képviselője részéről, egyebek között, hogy a közmeghallgatás összehívása törvényes volt-e. Dr. Horváth Teréz jegyző, majd Ruzsics Ferenc polgármester válaszában egyaránt jelezte, hogy megfeleltek a törvényi feltételeknek. Szavaikat szavazással megerősítette a képviselő-testület is. Az egyéb napirendi pontok keretében jóváhagyták a képviselők a Keszthely és Környéke Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását, majd döntöttek arról, hogy megindítják a város közvilágításának karbantartására vonatkozó közbeszerzési eljárást, s önrészt biztosítanak a napelemes rendszer kialakítására benyújtott pályázathoz.

Az ülésen a testület tagjai elfogadták azt az előterjesztést, melynek köszönhetően a jövőben Hírcentrumként működik a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. Ez a gyakorlatban azt is jelenti, hogy januártól az új szervezeti egységben felálló intézmény adja ki azt a helyi időszaki közéleti újságot, mely – a térségi gondolkodás jegyében is – a Balatoni Krónika nevet viseli. A hozzászóló képviselők kitértek arra, hogy jó és üdvözölendő a Hírcentrum megalakítása, hiszen amellett, hogy a helyi hírek egy kézben lesznek, gazdaságilag is racionálisan lehet működtetni az intézményt.

(forrás, fotó: Keszthelyi Televízió www.tvkeszthely.hu)