Kortársképzés 2

2022. június 30. (csütörtök)
KesztHelyi identitás

A pályázat keretében kortárssegítő képző, bűnmegelőzési tábort bonyolítottunk le 2022. június 27-30 között Balatongyörökön, amelyen összesen 42 gyermek vett részt.
A táborokba online toboroztuk azokat a diákokat, akik Keszthelyen élnek, és folytatják általános iskola felső tagozatos tanulmányaikat. A résztvevő diákok közül többen már a tábor után önkéntes tevékenységükkel segítették a nyári idegenforgalmi szezonban működő bűnmegelőzési iroda, valamint a Keszthelyi Rendőrkapitányság munkáját.
A helyszín kiválasztásánál elsődleges szempont volt, hogy változatos, a korosztály érdeklődésének megfelelő programokat tudjunk kínálni a bűn- és baleset-megelőzési ismeretek átadása mellett. Így különböző szabadidős tevékenységek túrázás, strandolás is hozzájárult a gyerekek közösséggé formálásához.
A képzés során a résztvevők az életkori sajátosságuknak megfelelően az élménypedagógiai módszerek, játékos, tapasztalati tanulás segítségével ismerkedtek meg a bűnmegelőzéssel, ezen belül számtalan témakörbe kaptak betekintést, melyek mind az áldozattá- és elkövetővé válás megelőzését szolgálták.
Az elfogadást, együttműködést, empátiát segítette a szociális kompetencia fejlesztést. A bűnmegelőzési témákat, mint nyár veszélyei, kortárs bántalmazás, az internet világa, közlekedési ismeretek, vízibalesetek, elsősegélynyújtás, önvédelem, vagyonvédelem feldolgozását a drámapedagógia és az élménypedagógia módszerével sajátították el a gyerekek.
Az élménypedagógiában a résztvevők egy valószerű problémát oldanak meg közösen valamiféle mesébe ágyazva – miközben saját maguk döbbennek rá gyengeségeikre, erősségeikre, reakcióidejükre, rugalmasságukra, vagy éppen rugalmatlanságukra. Az élménypedagógia igen gyakorlatias, a kooperatív módszertannal rokon, de a kiemelt cél nem tantárgyi, inkább személyiségfejlesztő és közösségépítő jellegű, ahol az érzelmi intelligencia, valamint a társas készségek és önismeret fejlesztése áll a középpontban. Az élménypedagógiai foglalkozások csoportmunkában zajlanak és intenzív jelenlétet, kommunikációt, tudásmegosztást kívánnak meg. Megtapasztalható tehát a csoporthatás annak minden előnyével és hátrányával.
Az idei kortárssegítő képzésen minden eddiginél jobb csapat kovácsolódott össze. A fiatalok döntő többsége nyitott, aktív és érdeklődő volt, a feladatokba teljes lelkesedéssel vetették bele magukat.