Hamarosan újra népszámlálás

2011. augusztus 12. (péntek)

Tizenötödik alkalommal tartanak Magyarországon népszámlálást 2011. október 1. és 31. között.

A teljes körű összeírás kiterjed a természetes személyekre és a lakóegységekre, a 2011. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapján. A népszámlálásról a 2009. évi CXXXIX. törvény rendelkezik, végrehajtásáról a Kormány 305/2010. (XII.23.) Korm. rendelete intézkedik.

Az adatszolgáltatás kötelező, kivéve a nemzetiségre, a vallásra, a tartós betegségre és a fogyatékosságra vonatkozó kérdéseket. Az adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás köré­be tar­to­zó adatokat a valóságnak megfelelően megadni. A népszámlálás statisztikai célú, egy adott pillanatra, az eszmei időpontra vonatkozó személy- és lakásösszeírás, amely alapvető jelentőségű adatokat biztosít az ország lakosságáról, a népesség fontosabb demográfiai, iskolázottsági, foglal­kozási jellemzőiről, a háztartások és a családok összetételéről, valamint a lakások főbb jellemzőiről.

A népszámlálási törvény és a népszámlálással kapcsolatos feladatokról szóló kormányrendelet értelmében a népszámlálás előkészítéséről és az adat­felvétel végrehajtásáról a települési (a fővárosban a kerületi) önkormányzat jegyzője, körjegyzője gondoskodik, mint települési népszámlálási felelős. A népszámlálás szakmai felelőseként a Központi Statisztikai Hivatal dolgozik azon, hogy a lakosság minél szélesebb köre értesüljön a közeledő népszámlálásról, az adatfelvétellel kapcsolatos eseményekről, teendőkről.

Hasznos információkat talál a www.nepszamlalas.hu oldalon!