Közjegyzői hirdetmény Major Károlyné hagyatéka ügyében

2024. április 3. (szerda)

HIRDETMÉNY

Dr. Molnár Marianna közjegyző a Zalaegerszeg településen, 1985. szeptember 17. elhalálozott néhai Major Károlyné, születési neve: Farkas Julianna, volt 8393 Szentgyörgyvár, Templom u. 21. szám alatti lakos örökhagyó hagyatéki eljárásában a mellékelt hirdetményt bocsátja ki tekintettel arra, hogy a hagyatéki eljárásban érdekelt címzett belföldi lakóhellyel, tartózkodási hellyel (együtt: lakóhellyel) vagy székhellyel nem rendelkezik, magyarországi lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező meghatalmazottja nincs, és kézbesítési megbízottat felhívás ellenére nem jelölt meg. A 24011/A/352/2023/6. szám végzés hirdetményi úton került kézbesítésre.

A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2024. 04. 03.

A hirdetmény levéltelének napja: 2024. 04. 18.