Közmeghallgatás 2013

2013. október 21. (hétfő)

Keszthely Város Önkormányzata közmeghallgatást tart.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2013. október 31-én (csütörtök) 17.00 órai kezdettel

k ö z m e g h a l l g a t á s t tart a Városháza Dísztermében.