Közmeghallgatás 2022.

2022. október 4. (kedd)

HIRDETMÉNY

Értesítem a lakosságot, hogy Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. október 27-én 17.00 órai kezdettel tartandó közmeghallgatására lehetőség van a keszthelyi lakosok számára a helyi közügyeket érintő kérdések, javaslatok eljuttatására

  • elektronikus úton a szervezes@keszthely.hu e-mail címre történő megküldéssel, vagy
  • a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal (8360 Keszthely, Fő tér 1.) portáján lévő ládába történő elhelyezéssel is.

A közmeghallgatás célja a város polgárai véleményének megismerése a közösséget érintő önkormányzati rendeletalkotással, illetve a mindennapi életben felmerült problémákkal kapcsolatban. A közmeghallgatás célja az is, hogy a város polgárai közérdekű kérdést intézzenek, vagy javaslatot tegyenek a képviselő-testület felé.

Az ily módon előre feltett kérdésekre az érintettek a közmeghallgatáson, illetve elektronikus/postai úton is választ kapnak. Ennek érdekében kérem, hogy a kérdező/javaslattevő nevét és pontos címét, elektronikus elérhetőségét szíveskedjenek feltüntetni.

A közmeghallgatáson először az írásban érkezett kérdések kerülnek megválaszolásra.

Kérem, hogy a kérdéseiket, javaslataikat legkésőbb 2022. október 21. (péntek) 12,00 óráig szíveskedjenek a fent jelzett módok valamelyikén eljuttatni.

Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a közmeghallgatás helyszíne a Balaton Színház, Simándy-terme (8360 Keszthely, Fő tér 3.).

A terem befogadóképessége – a szociális távolság (1,5 – 2 m) betartásával – 45 fő, a helyek elfoglalása érkezési sorrendben történik.

Együttműködésüket és megértésüket előre is köszönöm.

Keszthely, 2022. október 4.

Manninger Jenő

polgármester