Közösségi szabályok és köztéri zeneszolgáltatás – májusi testületi döntések

2013. május 31. (péntek)

Májusi soros ülésén rendeletet alkotott az önkormányzat a közösségi együttélés alapvető szabályairól. Változott a környezetvédelemről szóló önkormányzati rendelet is, mely többek között a zenés rendezvényekre vonatkozó korlátozásokat határozza meg.

Módosították a képviselők a zeneszolgáltatásra vonatkozó szabályozást a nyári hónapokat illetően. A szórakozási feltételek javítása és szélesebb körű programlehetőségek biztosítása érdekében a Balaton-parton és a strand melletti labdarúgópályán június 1. és szeptember 15. között hosszabb ideig: pénteken és szombaton éjjel 2 óráig, többi napokon éjfélig engedélyezhető a zeneszolgáltatás. A képviselők között kisebb vita bontakozott ki a témában, végül kilenc igen, egy nem, és egy tartózkodás mellett elfogadták a rendeletmódosítást.

A tavaly életbe lépő szabálysértési törvény értelmében önkormányzati rendelet nem határozhat meg szabálysértési tényállást, ezért a korábbi ezirányú rendelkezéseit hatályon kívül helyezte a képviselő-testület. Az önkormányzati törvény értelmében azonban a helyhatóságok szabályozhatják a közösségi együttélés alapvető szabályait és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit; az erről szóló rendelet megalkotása is a májusi soros ülés témája volt. A helyi jogszabály a jövőben azt a magatartást bünteti, mely nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes; ilyen például a helyi védett értékek megrongálása, a hó- és síkosság-mentesítés illetve a lakóházak előtti árkok fűnyírásának elmulasztása, az állattartás szabályainak megsértése, a közterületi szeszesital-fogyasztás vagy épp az utcai kéregetés.

Több, szociális területen tevékenykedő szervezet 2012. évi beszámolója került a testület elé: a képviselők áttekintették a Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány, a Kolping Támogató Szolgálat, a Filemon Református Támogató és Házigondozó Szolgálat, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza, valamint a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ tavalyi tevékenységéről szóló tájékoztatókat. Beszámoló készült a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló tevékenységről is.

Felülvizsgálta az önkormányzat a város tizenkilenc intézménye illetve feladatellátási-helye étkeztetését ellátó Gazdasági Ellátó Szervezet közüzemi konyháinak nyersanyag-beszerzési gyakorlatát. Ebből kitűnik, hogy a GESZ szabályos, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, majd az élelmezési nyersanyagokra és árukra olyan határozott idejű (kétéves) szállítási keretszerződéseket kötött, melyek folyamatos, zökkenőmentes, élelmezés-egészségügyi szempontból biztonságos és gazdaságos ellátást tesznek lehetővé. A GESZ két főzőkonyhája átlagosan napi 270 adag reggelit és vacsorát, 1030 adag tízórait és uzsonnát, valamint 2080 adag ebédet készít, emellett melegítőkonyhákat is üzemeltetnek több intézményben. A képviselő-testület munkacsoport felállítását kezdeményezte annak érdekében, hogy lehetőséget találjanak helyi őstermelők és mezőgazdasági vállalkozások bevonására a nyersanyag-beszállításba.

Tizedik alkalommal döntött a testület a Nyári Bűnmegelőzési Iroda működtetése mellett: július 1. és augusztus 25. között rendőrök felügyeletével diák önkéntesek dolgoznak az irodában, akiket júniusban kortárs segítő táborban képeznek ki. A diákok az iskolákban, a rendőrségen, vagy a városházán jelentkezhetnek a képzésre és az önkéntes munkára.