Közterület elnevezése

2022. november 2. (szerda)
KesztHelyi identitás

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Javaslat a Sörház utca átnevezésére” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: Keszthely, 994 hrsz kivett közterület elnevezése: Reischl Imre utca