Lakossági tájékoztató a Balaton-térségi ivóvízellátás korszerűsítését célzó kiemelt regionális beruházásról

2023. március 10. (péntek)

Lakossági tájékoztató a Balatontérségi ivóvízellátás korszerűsítését célzó
kiemelt regionális beruházásról

2023. március 7.


Tisztelt érintett felhasználóink!


2022 márciusában indult annak a nagyszabású fejlesztésnek az előkészítése, amely a
KözépDunántúl ivóvízellátásának korszerűsítését célozza. A Balaton és térsége
ivóvízellátásának modernizációjához kapcsolódó előkészítés nevet viselő, 3,2 milliárd
forint uniós támogatásból megvalósuló projekt keretében zajlanak a beruházás tervezési
feladatai, melyhez kapcsolódóan a szakemberek egyeztetnek az illetékes
önkormányzatokkal, és felkeresik az érintett ingatlanok tulajdonosait.


A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. projektjét a magyar kormány idén január elején
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.


A balatoni térséget és a somogyi háttértelepüléseket minőségi ivóvízzel ellátó, tervezési
szakaszban lévő fejlesztés keretében az évtized végéig

kiválthatják a korszerűtlen, gazdaságtalanul és környezetterhelő módon
üzemeltethető felszíni vízkivételi műveket és egy új, korszerű vezetékrendszer
megépítésével az elavult, teljes felújításra szoruló regionális vízvezetékhálózatot;

és a jelenlegi, a tóból történő költséges felszíni vízkivétel helyett karsztvízzel, illetve a
Mura folyó parti szűrésű vizével állíthatják majd elő, technológiai vegyszer
alkalmazása nélkül, energiatakarékosan, fenntartható és környezetkímélő módon az
érintett több százezer állandó lakos és a tóhoz látogató nyaraló ivóvizét.


Megszűnhet tehát a Balatonból történő vízkivétel, helyette a tótól északra fekvő nyirádi
karsztvízbázis termelésnövelésével, valamint a kincsesbányarákhegyi karsztvízbázisok,
továbbá a Mura folyó bevonásával oldhatják meg a térség vízellátását. Utóbbi a Balaton déli
parti településeit, valamint a somogyi háttértelepüléseket láthatja majd el ivóvízzel.


A fejlesztés során a karsztvízbázisokat a megújulóképességük figyelembevételével
hasznosítják majd, ügyelve rá, hogy a vízkilépés és az utánpótlódás egyensúlyban maradjon.


A délnyugati határnál található Mura esetében fontos szempont, hogy a folyó megőrizze
természetes élőhelyi értékeit, biológiai sokféleségét, és csak a jelentős szabad vízhozamát
hasznosítsák ivóvízként.


A projekt keretében a „P&B AQUA” Kutatási, Fejlesztési és Műszaki Tanácsadó Zrt. által
vezetett konzorcium

elkészíti a szükséges terveket, hatástanulmányokat, technológiai tervezési és
méretezési számításokat, vizsgálati dokumentációkat, modellezéseket;

megszerzi a megvalósításhoz szükséges engedélyeket, hozzájárulásokat;

azonosítja az érintett területeket, elkészíti a vízvezetési szolgalmi joggal és a
területszerzéssel kapcsolatos dokumentációkat.


A tervezési feladatok megvalósítása érdekében megbízott szakemberek a várhatóan 2023.
november végéig tartó időszakban személyesen keresik fel az érintett települési
önkormányzatokat.


A jelenleg zajló előkészítés a lakosságot közvetlenül annyiban érinti, hogy a tervezők
megkeresik a megépítendő ivóvízvezetékhálózat által érintett ingatlanok tulajdonosait a
vízvezetési szolgalmi jogi megállapodások megkötése érdekében. Ezenkívül az előkészítés
során járják be a tervezett nyomvonalat a terepfelvételeket készítő geodéták és a
talajmechanikai szakemberek, akik kis átmérőjű fúrásokkal vesznek talajmintákat ehhez
kapcsolódóan tisztelettel kérik a lakosokat, hogy támogassák munkájukat az érintett
területekre való belépés biztosításával.


Fontos hangsúlyozni, hogy

nem része a projektnek az elosztó hálózatokat és az új felhasználói bekötéseket érintő
munkák tervezése és megvalósítása a projekt keretében kizárólag egy korszerű
regionális ivóvízvezetékrendszer megépítésének tervezése és műszaki előkészítése
történik meg;

nem része a projektnek a mezőgazdasági célú öntözővízellátás biztosítása a projekt
keretében csak az öntözővíz vízkivételének lehetőségét vizsgálják meg a murai
vízkivételnél, a karsztvízből történő öntözés lehetőségének megteremtése fel sem
merült;

nem része a projektnek a Balaton vízpótlása, ugyanakkor a beruházás kedvezően hat
majd a tó vízszintjére a jelenleg az ivóvíz előállításához szükséges felszíni vízkivételek
megszűnése miatt;

nem része a projektnek továbbá a Velencei vízpótlása sem.


A jelenlegi, 3,2 milliárd forint értékű, uniós finanszírozású KEHOPprojekt befejezését
követően, a beruházás tervezési feladatainak lezárultával következhet a megvalósítási
szakasz, a kivitelezés megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatása, majd
maga a kivitelezés, az ahhoz szükséges pénzügyi források biztosítását követően.


A jelenlegi becslések szerint több száz milliárdos nagyságrendű beruházás optimális esetben
az évtized végéig valósulhat meg, eredményeként költség és energiatakarékosabb módon,
környezetkímélőbb technológiával, és korszerű távfelügyeleti rendszerrel lesz biztosítható a
Balatonrégió vízellátása kiváló minőségű ivóvízzel.


További információk a projektről, valamint az érintett települések listája
a DRV honlapján
találhatók. Kérdéseiket a sajto@drv.hu emailcímre küldhetik.


A DRV Zrt.ről

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV Zrt.) az ország területileg legnagyobb víziközmű
szolgáltatója, amely 378 településen több mint 856 ezer ember ivóvízellátását biztosítja,
továbbá 220 településen közel 643 ezer ember számára gondoskodik a szennyvíz elvezetéséről
és tisztításáról. A többségi állami tulajdonú vállalat Baranya, Fejér, Somogy, Tolna, Veszprém
és Zala vármegyében szolgáltat